vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Diabetesrådet

Diabetesrådet är en rådgivande referensgrupp till regionledning och den diabetologiska professionen inom Region Östergötland. Diabetesrådet samarbetar med den lokala patientorganisationen och läkemedelskommittén.

Organisation

Huvudman för Diabetesrådet är Region Östergötland. Diabetesrådet utgörs av:

  • Läkare och diabetessjuksköterska från diabetesmottagningarna vid Lasarettet i Motala, Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset Norrköping
  • Allmänläkare och diabetessjuksköterska från primärvårdens tre distrikt – östra, centrala och västra
  • Dietister från primärvård och sjukhusvård
  • Fotterapeut för hela länet
  • Representant för MAS i kommunerna i Östergötland
  • Två representanter för Östergötlands läns Diabetesförening
  • En läkare och eventuellt en diabetessjuksköterska från barnklinik är adjungerade vid frågor som rör personer med diabetes under 18 år.
  • Koordinatorer (primärvård och sjukhusvård) och kvalitetsansvariga sjuksköterskor KAS (primärvård och sjukhusvård) för Nationella Diabetesregistret (NDR) utses av diabetesrådet och ska beredas plats som medlem i rådet.
  • Rådet utser en ordförande och en sekreterare inom gruppen.

Ordförande:

Carl Johan Östgren, ordförande
E-post: carl.johan.ostgren@liu.se

Sekresterare:

Malin Jonsson, kvalitetsansvarig sjuksköterska (KAS) NDR sjukhus, sekreterare diabetesrådet
E-post: malin.a.jonsson@regionostergotland.se

Representanter centrala länsdelen:

Simona Chisalita Chisalita, läkare sjukhus
E-post: Simona.Chisalita@regionostergotland.se

Lena Nilsson, diabetessjuksköterska sjukhus
E-post: lena.c.nilsson@regionostergotland.se

Elsa Dahlén, läkare primärvård
E-post: elsa.dahlen@regionostergotland.se

Pernilla Torberntsson, diabetessjuksköterska primärvård
E-post: Pernilla.Torberntsson@regionostergotland.se

Representanter västra länsdelen:

VAKANT, läkare sjukhus

Malin Jonsson, diabetessjuksköterska sjukhus
E-post: malin.a.jonsson@regionostergotland.se

Veronica Similä, läkare primärvård
E-post: veronica.simila@regionostergotland.se

Camilla Malmberg, diabetessjuksköterska primärvård
E-post: camilla.malmberg@regionostergotland.se

Representanter östra länsdelen:

Magnus Wijkman, läkare sjukhus
E-post: magnus.wijkman@regionostergotland.se

Jessika Wahlstedt, diabetessjuksköterska sjukhus
E-post: jessika.wahlstedt@regionostergotland.se

Fredrik Iredahl, läkare primärvård
E-post: fredrik.iredahl@regionostergotland.se

Anne-Lie Neumann, diabetessjuksköterska primärvård
E-post: anne-lie.neumann@regionostergotland.se

Representanter Region Östergötland:

Jessica Källquist, dietist primärvård
E-post: jessica.kallquist@regionostergotland.se

Magnus Edgren, dietist sjukhus
E-post: magnus.edgren@regionostergotland.se

Ulrika Forsström, fotterapeut
E-post: ulrika.forsstrom@ad.kry.se

Representanter för Östergötlands läns diabetesföreningar:

Hans-Erik Svensson
E-post: hasseragge@gmail.com

Torbjörn Trygg
E-post: tobbetrygg@mac.com

Representant för MAS i kommunerna i Östergötland:

Anna Agebjörn Hafström
E-post: anna.l.agebjorn-hafstrom@linkoping.se

Koordinatorer och KAS för NDR sjukhus:

VAKANT, koordinator NDR sjukhus

Malin Jonsson, kvalitetsansvarig sjuksköterska (KAS) NDR sjukhus, sekreterare diabetesrådet
E-post: malin.a.jonsson@regionostergotland.se

Koordinator NDR och KAS primärvård:

Fredrik Iredahl, korrdinator NDR primärvård
E-post: fredrik.iredahl@regionostergotland.se

Anne-Lie Neuman, kvalitetsansvarig sjuksköterska (KAS) NDR primärvård
E-post: anne-lie.neuman@regionostergotland.se

Sammanträden och protokoll

Diabetesrådet ska sammanträda minst två gånger per termin. Alla sammanträden ska protokollföras av sekreterare och justeras av ordförande före distribution.

Minnesanteckningar 2024-02-14 Pdf, 575.6 kB.