vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kris- och katastrofmedicinsk beredskapskommitté

Regionens kris- och katastrofmedicinska beredskapskommitté (RKKB), utgör regionövergripande råd för kris och katastrofmedicinska beredskapsfrågor, och ska även vara ett samrådsforum eller mellan regional och lokal nivå.

Ordförande i regionens kris- och katastrofmedicinska beredskapskommitté är vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping.

Chef för Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland (KMC) ansvarar för kris- och katastrofberedskap inom Region Östergötland (regional nivå). Det innebär bland annat att tillse att den Kris och katastrofmedicinska beredskapsplanen för Region Östergötland är aktuell.

I varje länsdel finns även lokala kris och katastrofmedicinska beredskapskommittéer på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Universitetssjukhuset i Linköping och Lasarettet i Motala.

I kommittén ska företrädare från kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplanering, säkerhet och lokal drift ingå. Den lokala kommitténs uppgift är bland annat att ansvara för att de lokala katastrofplanerna är aktuella.

Varje sjukvårdsområde eller sjukhus har en aktuell katastrofplan. Katastrofplanerna syftar till att ge en aktuell information om vilka funktioner som ingår i katastroforganisationen, ansvarsfördelning, principer för samverkan med andra och så vidare.

Medarbetare i Region Östergötland når katastrofplanerna på intranätet under "Säkerhet och krisberedskap".