vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Undernäring

Runt 30 procent av inneliggande patienter är eller riskerar att bli undernärda på grund av sjukdom under sin sjukhusvistelse.

Konsekvenserna av undernäring är många, bland annat högre förekomst av infektioner och försämrad sårläkning. Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga.

Nutritionsbehandling ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och därmed finns samma krav på utredning, diagnos, planering, uppföljning samt dokumentation.