vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kvalitetsgranskning av ST

För att ST ska resultera i kompetenta specialistläkare, krävs att tjänstgöringens innehåll håller en hög kvalitet. Socialstyrelsen föreskriver att det ska ske en regelbunden extern granskning av de kliniker som bedriver ST-utbildning.

Region Östergötland arbetar systematiskt med att ta reda på hur det förhåller sig på de olika klinikerna. Regionen använder följande metoder:

  • SPUR
  • Enkäter till ST-studierektorerna
  • ST-barometern

SPUR

SPUR är ett kvalitetssäkringsinstrument som är väl beprövat och accepterat av den medicinska professionen. Inspektörernas bedömning och poängsättningen vilar på riktlinjer som är flexibla för att kunna användas inom alla specialiteter och i alla regioner.

Region Östergötland har skrivit avtal med LIPUS att alla kliniker SPUR-granskas enligt en plan lagd på fem år. SPUR-inspektionerna finansieras av ST-kansliet. Den praktiska planeringen inför varje inspektion sker dock genom direktkontakt mellan LIPUS och kliniken som ska inspekteras.

SPUR-plan 2021-2025 Pdf, 201 kB.

Information inför SPUR-granskning Pdf, 325.3 kB.

Enkäter till ST-studierektorerna

ST-studierektorna rapporterar om bland annat:

  • Andel handledarutbildade specialister på kliniken
  • Andel ST-läkare med ST-kontrakt
  • Användande av Specialistkollegium och andra kompetensvärderingsverktyg
  • Avsatt studietid för ST-läkarna
  • Andel ST-läkare med schemalagd handledningstid

ST-barometern

ST-barometern är ett instrument för bedömning och uppföljning av ST-utbildningen som har tagits fram i samarbete mellan övergripande studierektorer på universitetssjukhusen och i universitetsregionerna. För senaste resultaten, kontakta ST- och BT-kansliet.