vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Studierektorer ST

Studierektorns uppgift är att stötta chefen, handledarna och ST-läkarna i att skapa ett gott utbildningsklimat på kliniken.

Chefen har det formella ansvaret för att verksamheten är ändamålsenligt utformad ur utbildningssynvinkel och att alla utbildningsstrukturer finns på plats. I praktiken innebär det dock att en stor del av ansvaret delegeras till studierektorn som

  • ser till att utbildningsplaner finns på plats för alla ST-läkare på kliniken
  • stöttar handledarna i deras uppdrag
  • tar fram förslag på lämpliga kurser och anordnar utbildningstillfällen på kliniken
  • håller sig informerad om vad som pågår inom utbildning och fortbildning inom regionen och specialistföreningen nationellt
  • för dialog med chefen om hur verksamheten kan optimeras ur ett utbildningsperspektiv.

Studierektorn fungerar också som en pedagogisk resurs på kliniken, utifrån intresse och kunskap om utbildningsfrågor.

Lista över studierektorer

Övergripande ST-studierektorer i Region Östergötland är Sara Kinert och Danijel O´Rourke

Allergologi - Siouta Charikleia

Akutsjukvård - Per Andersson

Allmänmedicin - Christina Sandell och Elin Vendel

Anestesi och intensivvård - Patrik Johansson

Arbets- och miljömedicin - Elisabeth Lindberg

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering - Johan Wahlström

Barn- och ungdomsmedicin - Sabina Brohede

Barn- och ungomspsykiatri - Jonas Nilsson

Endokrinologi - Simona Chisalita

Geriatrik - Catarina Hjelm

Handkirurgi - Maria Moloney

Hematologi - Thomas Erger

Hud- och könssjukdomar - Anna Rönnkvist

Infektionssjukdomar - Kajsa Glimåker

Internmedicin - Erik Törner

Kardiologi - Aydin Toksöz

Kirurgi - Pernilla Benjaminsson Nyberg

Klinisk mikrobiologi - Liselott Ydrenius

Klinisk farmakologi - Michael Andresen

Klinisk fysiologi - Karin Rodmar

Klinisk genetik - Karolina Engström och Ekaterina Kuchinskaya

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin - Ana Maria Vasilache

Klinisk kemi - Eva Landberg

Klinisk neurofysiologi - Martin Ulander

Klinisk patologi - Marina Perdiki Grigoriadi

Kärlkirurgi - Artai Pirouzram

Lungsjukdomar - Antje Kuhlman

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Dimitrios Charisis

Njurmedicin - Agneta Cassel

Neonatalogi - Emilie Kronkvist

Neurokirurgi - Björn Carlsvärd

Neurologi - Sofie Sunebo

Obstetrik och gynekologi - Sofia Pihl

Onkologi - Annika Knutsen

Ortopedi - Jens Nestorson

Pallativ medicin - Marit Karlsson

Plastikkirurgi - Sherif Elawa

Psykiatri - Isa Pihlflyckt

Radiologi - Rodica Tila

Rehabiliteringsmedicin - Wolfram Antepohl

Reumatologi - Ilia Qirjazo

Röst- och talrubbningar - Vakant

Skolhälsovård (medicinska insatser i elevhälsan) - Anna Karin Dandenell

Smärtlindring - Sara Hildebrand

Socialmedicin - Sofia Lindstrand

Thoraxanestesi - Ute Heller

Throaxkirurgi - Ulf Hermansson

Urologi - Stina Christensen

Ögonsjukdomar - Jan Gärdin

Öron-, näs- och halssjukdomar - Anna Kostmann och Karin Frånlund

Akutsjukvård - Per Andersson

Allmänmedicin - Örjan Sandberg

Barn- och ungdomsmedicin - Sabina Brohede

Barn- och ungdomspsykiatri - Jonas Nilsson

Internmedicin - Krisztián Csatari

Klinisk patologi - Marina Perdiki Grigoriadi

Akutsjukvård - Joakim Olofsson

Allmänmedicin - Robert Schäfer och Irina Al

Anestesi och intensivvård - Andreas Otterheim

Barn- och ungdomsmedicin - Gunilla Holm

Barn- och ungdomspsykiatri - Jonas Nilsson

Geriatrik - Melker Löwenhoff

Infektionssjukdomar - Kajsa Glimåker

Internmedicin - Petros Effraimidis

Kardiologi - Carolina Schoede

Kirurgi - Shiraz Qadar

Klinisk fysiologi - Karin Pejic

Obstetrik och gynekologi - Marina Argemi Sarda

Ortopedi - Jonathan Lumsden

Palliativ medicin - Carolina Magnusson

Radiologi - Hashmatullah Kakar 

Ögonsjukdomar - Jan Gärdin

Öron-, näs- och halssjukdomar - Anna Kostmann och Karin Frånlund