vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

ST-läkare i sydöstra sjukvårdsregionen

I sydöstra sjukvårdsregionen samarbetar Universitetssjukhuset i Linköping med Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Universitetssjukhuset i Linköping har ett utbildningsansvar gentemot Sydöstra sjukvårdsregionen. Universitetssjukhuset tar varje år emot cirka 60 ST-läkare under sidoutbildning samt specialistläkare under efterutbildning från Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

Finansierng av ST-läkare

Finansieringen av ST-läkarnas tjänstgöringsperioder regleras i regionavtalet mellan de ingående regionerna. Det innebär i korthet att moderkliniken fortsätter att betala en tredjedel av lönen under sidoutbildning av ST-läkare, medan ST-kansliet i Region Östergötland står för resterande två tredjedelar upp till ett takbelopp.

För efterutbildning av specialister finns det varje år 24 månader att utnyttja för specialistläkare från Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland. Vid efterutbildning av specialister står ST-kansliet Region Östergötland för en fast summa.

Ansökan om finansiering

Ansökan om finansiering av sido- eller efterutbildning i Region Östergötland görs mellan 1 april och 1 september för nästkommande år.

Ansökan om regiontjänstgöring

Lön och jourersättning

För att den regiontjänstgörande läkaren ska få rätt lön och för att kostnaderna ska hamna rätt, behöver hemmakliniken få korrekt information om arbetad tid och jourtjänstgöring.

Rutin för rapportering av arbetad tid (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Tjänstgöringsrapport ST-läkare (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Jour, beredskap, övertid - rapport för läkare (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Faktureringskonton för jourkostnader US-kliniker

Fakturor till regionen ställs ut till:

Region Östergötland
Scanningsenheten
581 85 Linköping

Som leverantör till Region Östergötland ska du märka dina fakturor med ett referensnummer, vilket vi kallar CEOE-nummer (8 siffror).

Aktuella fakturareferensnummer Pdf, 1.8 MB.