vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ansökan om regiontjänstgöring

För att finansieringen av regionrandningen ska kunna ske, krävs samarbete mellan fyra parter.

 1. Samråda med chefen på hemmaklinken och chefen på kliniken i Region Östergötland om lämplig tidpunkt för tjänstgöring.
 2. Skriva ansökan om finansiering av tjänstgöringen i vårt webbformulär nedan senast 1 september året innan tjänstgöringen ska genomföras.

 1. Bistå ST-läkaren/ specialistläkaren i val av tidsperiod för tjänstgöring och formulering av målsättning med tjänstgöringen.
 2. Godkänna ansökan om finansiering vid förfrågan från ST-kansliet. Uppgiften kan delegeras till valfri person, t ex studierektor på den egna kliniken.

 1. Kommunicera med ST-läkaren/ specialistläkaren om lämplig tidsperiod för tjänstgöringen (uppgiften kan delegeras till t ex schemaläggare på kliniken).
 2. Godkänna ansökan om finansiering vid förfrågan från ST-kansliet. Uppgiften kan delegeras till valfri person, t ex studierektor på den egna kliniken.
 3. Utse handledarutbildad handledare för ST-läkaren/ specialistläkaren.
 4. Meddela övriga berörda på kliniken om att den regionrandande läkaren kommer att tjänstgöra på kliniken.

 1. Tillse att webbformuläret är redo inför ansökningsomgången.
 2. Kontrollera att alla inkomna ansökningar är godkända av verksamhetscheferna och vid behov påminna berörda parter.
 3. Bevilja kompletta ansökningar och meddela sökande via e-post.
 4. Sammanställa uppgifter om beviljade ansökningar och skicka dem till kontaktpersoner i de berörda regionerna och ledningsstaben i Region Östergötland senast 1 november.
 5. Handha kösystem för sent inkomna ansökningar för att möjliggöra utdelning av outnyttjade medel från inställda/ förkortade tjänstgöringar.

Är du sen med ansökan?

Finansieringen är bara garanterad för ansökningar senast den 1 september året innan planerad tjänstgöring. Ibland kan det ändå finnas en möjlighet till finansiering via ST-kansliet, eftersom planerade tjänstgöringar blir inställda eller blir kortare än planerat. Är du intresserad av detta, skicka in din ansökan enligt rutin. Du sätts då upp på en väntelista för att få ta del av eventuella avbokningsmedel. Frigörs det medel fördelas de i tur och ordning till väntelistan.

Ansökningsformulär

Ansökan om finansiering av sido- eller efterutbildning i Region Östergötland görs mellan 1 april och 1 september för nästkommande år.

ST-kansliet kommer inför beslut av din ansökan att stämma av uppgifterna med din verksamhetschef samt med kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Beslutet kommer baseras på uppgifterna du lämnar i formuläret. Det är därför mycket viktigt att du fyller i korrekt uppgifter nedan.


Nuvarande tjänst * (obligatorisk)
Nuvarande tjänst
Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.