vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

SITHS-kort för kontrakterade uppdragsgivare

Du som är kontrakterad uppdragsgivare har möjlighet att via regionen beställa ett SITHS-kort för att kunna använda vissa applikationer samt få tillträde till vissa lokaler.

Rutin för SITHS-kort

För att beställa ett SITHS-kort, kontakta avtalsansvarig inom regionen. Efter beställning levereras SITHS-kortet inaktiverat till din folkbokföringsadress.

  • SITHS-kort med foto levereras med REK.
  • SITHS-kort utan foto levereras med A-post.

Följebrevet som följer med SITHS-kortet har Svenska pass, SITHS eID, som avsändare med SITHS logotyp.

SITHS-kortet är inaktiverat vid leveransen. Kortet måste aktiveras vid ett personligt besök i någon av Region Östergötlands SITHS kortkontor på US, ViN eller LiM för att fungera.

Du bokar en tid i tidboken. Till besöket tar du med dig det nya SITHS-kortet samt giltig svensk ID-handling. I samband med besöket får du välja en personlig pinkod till SITHS-kortet.