vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

E-frikort

För de privata vårdgivare som inte har journalsystemet Cosmic erbjuder Region Östergötland tillgång till en webbapplikation för e-frikort. I webbapplikationen kan du som privat vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Webbapplikationen kräver att du har ett SITHS-kort (e-tjänstekort) vilket i sin tur kräver att du finns med i den nationella HSA-katalogen. Du måste också få en behörighet (medarbetaruppdrag och HSA systemroll) upplagd i den elektroniska katalogen.

Så här ansluter du dig till e-frikort

För att börja använda webbapplikationen för e-frikort gör du så här:

1. Beställa SITHS-kort och ordna behörighet

Inom Region Östergötland används SITHS-kort för att komma åt e-frikortstjänsten. SITHS-kort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med kortet höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt. Syftet är att skydda känsliga personuppgifter.

Varje vårdgivare som ska registrera in sina uppgifter i e-frikort måste finnas upplagd i HSA-katalogen med en vårdgivare, vårdenhet och de personer som ska registrera avgifter måste ha ett medarbetaruppdrag kopplat till dessa vårdgivare. Detta för att varje besöksavgift måste registreras och märkas med rätt vårdgivare. Har man då exempelvis en delad reception mellan olika vårdgivare behöver personerna i kassan ha ett medarbetaruppdrag på alla vårdgivare man registrerar åt.

Nedan hittar du information om och hur du beställer SITHS-kort. Gör detta så snart som möjligt då leveranstiden kan vara upp till åtta veckor.

Du som har IT-avtal med Region Östergötland

Dina egna lokala behörighetsadministratörer (LBA) och SITHS-administratörer kan hantera SITHS-kort, medarbetaruppdrag och HSA systemroll.

Du som redan har SITHS-kort från annan leverantör

Du ska vända dig till den leverantör som levererat ditt kort för att ordna rätt medarbetaruppdrag och behörighet (HSA systemroll; EFK;BegränsadAnvändare)

Du som varken har SITHS-kort eller behörighet

Du kan beställa denna service av en privat leverantör som ger ut SITHS-kort och administrerar HSA-katalogen för privata vårdgivare. Leverantören ska ordna rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll; EFK;BegränsadAnvändare

Vänd dig exempelvis till:

Svensk e-identitet (e-identitet.se) Länk till annan webbplats.

IT Omsorg (itomsorg.se) Länk till annan webbplats.

2. Driftsättning och utbildningsmaterial

När du har SITHS-kort och HSA-ID med rätt medarbetaruppdrag och HSA systemroll ska du läsa utbildningsmaterialet till höger och sedan kontakta ekonomiservice för att meddela driftstart, på e-post: ekonomi@regionostergotland.se

3. Signera anslutningsavtal

För att få behörighet till e-frikort skall även ett anslutningsavtal fyllas i och skickas in till Region Östergötland.

Anslutningsavtal:

Anslutningsavtal för utskrift Pdf, 250.8 kB.

Postadress:

Region Östergötland
Ekonomiservice 1
581 85 Linköping

Kontakt

Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor

E-post: ekonomi@regionostergotland.se

Telefon:
010-103 60 00

Länkar

Nedladdning av Net-ID för MAC:

Lösenord från Region Östergötlands IT-akut krävs, telefonnummer:
010-103 30 00

Net-ID för MAC Länk till annan webbplats.