vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Upphandlade vårdtjänster (LoU)

Hälso- och sjukvårdsnämnden kan välja att upphandla hälso- och sjukvårdstjänster från privata leverantörer utifrån lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). De privata aktörerna tecknar vårdavtal med Region Östergötland. Det är även hälso- och sjukvårdsnämnden som tar beslut om förlängning av avtalen.

Vårdavtal med Region Östergötland är en kvalitetsstämpel som visar att leverantörerna uppfyller krav i enlighet med en kravspecifikation. Vårdavtalet är tidsbegränsat och inga nya leverantörer kan tillkomma under en avtalsperiod.

Upphandlade leverantörer inom respektive område har sinsemellan samma avgifter och erbjuder likvärdig vård med bedömning, utredning, behandling och uppföljning.

Inom Region Östergötland finns vårdavtal inom ortopedi och kirurgi, prehospital vård, psykiatri och rehabilitering.

För mer information om respektive vårdavtal se aktuell underrubrik.