vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Lagetablerade vårdgivare (LoL och LoF)

Här finns information om verksamhet som bedrivs enligt LOL eller LOF och kontaktuppgifter till lagetablerade vårdgivare. Här finns även information kring lagar, riktlinjer, rutin samt blanketter för lagetablerade vårdgivare.

Kontaktuppgifter till vårdgivare enligt LoL och LoF

Här hittar du kontaktuppgifter till de lagetablerade vårdgivarna som är verksamma enligt LOL och LOF.

Läkare