vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Lagetablerade läkare (LoL)

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Denna verksamhet finansieras av Region Östergötland och verksamheten regleras av nationell lagstiftning.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning.