vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Lagetablerade fysioterapeuter (LoF)

En fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Östergötland och verksamheten regleras av nationell lagstiftning.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.