vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bild- och funktionsmedicin

Inom verksamhetsområde bild- och funktionsmedicin utför länets röntgenkliniker och fysiologiska kliniker bild- och funktionsdiagnostik. Här ingår även mammografi. Medicinsk strålningsfysik har tillsynsansvar för strålsäkerheten inom Region Östergötland.