vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Biobanksprov och samtycke

De flesta prov som tas inom vården kastas efter analys, men vissa typer av prov bevaras i biobank.

Enligt biobankslagen (2023:38) gäller följande:

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank. Ofta ges information i kallelsebrevet, men den kan även ges muntligt av personal i samband med vård och/eller provtagning.

Enligt biobankslagen ska patienten upplysas om:

  • avsikten med att samla in och bevara provet
  • provsamlingens ändamål och vad provet får användas till
  • vilka ändamål som är tillåtna enligt denna lag och
  • rätten att återkalla eller begränsa ett samtycke till att samla in, bevara eller använda ett prov i en biobank.

Tillåtna ändamål:

  • Vård och behandling av provgivaren.
  • Utbildning, kvalitetssäkring och utvecklingsarbete inom ramen för hälso- och sjukvårdsverksamhet.
  • Forskning.

Biobanksprov är en förutsättning för medicinsk forskning. Utan biobanksprov, inga nya läkemedel eller behandlingar. Ditt prov gör skillnad. Ett sparat prov kan man begränsa, ett kastat prov är borta för alltid.

Informationsmaterial

Här hittar du länkar till informationsmaterial om biobanksprov från Biobank Sverige.

Kallelsetexter

Förslag till kallelsetext för Region Östergötland:
”När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se”

Exempel på längre texter finns hos Biobank Sverige:
Kallelsetexter (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats. (dokument id "D2")

Ändring av samtycke

Information om ändring av samtycke på svenska och på andra språk (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Du kan ändra ditt samtycke genom att logga in på 1177.se – Övriga tjänster – Alla övriga tjänster – Ändring av samtycke för prov som sparas i biobank

Logga in på 1177 (1177.se) Länk till annan webbplats.

Blankett för ändring av samtycke på svenska (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.
(dokument-id "E1")

Blanketten finns även på 1177.se:

Prover i vården sparas (1177.se) Länk till annan webbplats.

Skicka ifyllda blanketter för ändring av samtycke inom Region Östergötland till:
Samtyckeshantering
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

För prov tagna i andra regioner ska blanketten skickas till respektive region:
Mottagaradresser för varje region för ändring av samtycke (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

För prov tagna hos en privat vårdgivare:
Patienten behöver kontakta vårdgivaren där hen tagit provet för att få information om ändring av samtycke.

Information om PKU-prov

Information till föräldrar om PKU-prov (dokument id "G3a") är under uppdatering. Se Biobank Sveriges dokument för ändring av samtycke om PKU-prov.

Dokument (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.