vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Biobankslagen

Den 1 juli 2023 trädde en ny biobankslag i kraft. Det påverkar all verksamhet som ordinerar eller tar prov i vården. Den viktigaste skillnaden i vårdmötet är att patienten inte behöver samtycka till att det specifika vårdprovet sparas i biobank.

Informationen på den här sidan riktar sig till vårdgivare i Region Östergötland.

Detta behöver varje verksamhet göra

Utbilda berörd personal

Biobank Sverige har tagit fram digitala utbildningar, och det är Region Östergötlands ansvar att se till att berörd personal hos oss går dem.

I dagsläget finns det en snabbkurs på tio minuter i Kompetensportalen.

Biobankslagen - Information och samtycke för vårdprov (Kompetensportalen) Länk till annan webbplats.

Ta fram nya kallelser

Informationskravet i nya biobankslagen behöver tillgodoses genom att nya kallelsetexter införs. Biobank Sverige har tagit fram förslag på kallelsetexter.

Biobank Sverige - förslag på kallelsetexter (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Anpassade förslag till kallelsetexter för Region Östergötland kommer att tas fram.

Byt ut informationsblad i väntrum

Nya informationsblad till provgivare att dela ut i väntrum är under framtagande.

En informationsbild om den nya lagen kommer att visas på alla digitala skärmar i väntrummen från och med 1 juli.

Uppdatera kontaktkort och övrig information på 1177.se

Biobank Sverige tar fram uppdaterade texter tillsammans med 1177.se och e-tjänster och tillser att 1177 övergripande uppdateras per den 1 juli.

Region Östergötland uppdaterar det regionala tillägget på sidan på 1177.

Prover i vården sparas (1177.se) Länk till annan webbplats..

Varje mottagning behöver själva uppdatera information på kontaktkort eller annat material.

Anpassa IT-system

IT-system, som remiss- och svarssystem (ROS), LIS eller motsvarande kommer att anpassas med anledning av den nya biobankslagen.

Arbetet med nödvändiga systemuppdateringar pågår men kommer inte att hinna bli färdigt till lagens ikraftträdande.

Information från Biobank Sverige

Information om införandet av ny biobankslag och de åtgärder som du som verksamhetschef behöver vidta Pdf, 272.5 kB.

Kontakt

Frågor om den nya biobankslagen kan ställas till e-post:

info@biobanksverige.se

Du kan också kontakta Camilla Hildesjö, biobankssamordnare och Region Östergötlands kontaktperson för införandet av den nya biobankslagen.

E-post: camilla.hildesjo@regionostergotland.se.