vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdlots

Vårdlotsen har till uppgift att stötta verksamheter inom hälso- och sjukvården när Region Östergötland inte kan erbjuda vård inom ramen för vårdgarantins tidsgränser.

Vårdlotsen håller kontakt med alla kliniker inom regionen, vet vilka avtal som finns med andra regioner och var någonstans i landet det finns möjlighet till vård lite snabbare.

Den fristående vårdlotsen är ett stöd och ett komplement för patienten. Vårdlotsen är också en hjälp och resurs för klinikernas vårdlotsar eller motsvarande.

Centrumet har kvar sitt ansvar för patienten vad gäller ekonomi, remisshantering, vårdkedja och för att se till att den gällande nationella vårdgarantin efterlevs.

Klinikernas vårdlotsar

Kontaktlista klinikernas vårdlotsar (för dig som har tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Sommaren 2024

Fristående vårdlotsen har begränsade öppettider under sommaren. När vi har stängt hänvisar vi till Region Östergötlands växel och klinikernas vårdlotsar på telefonnummer 010-103 00 00.

Kontakt

Region Östergötlands fristående vårdlots:

Telefon: 0771-84 85 86
Telefontid helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

E-post: vardlotsen@regionostergotland.se