vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Stöd för rehabiliteringskoordinator

Här finner du sammanställd information och dokument som är viktiga för dig som rehabiliteringskoordinator att ta del av och ha kännedom om i ditt arbete med rehab.

Uppdraget som rehabiliteringskoordinator

I uppdraget som rehabiliteringskoordinator i Region Östergötland ingår bland annat att ge personligt stöd till patienter och att samverka internt och externt. Uppdragsbeskrivningen och checklistan nedan kan användas i samband med att man ska inleda sitt uppdrag som rehabiliteringskoordinator. Den kan med fördel fyllas i tillsammans med din chef.

Rehabiliteringskoordinator på vårdgivarnivå, uppdragsbeskrivning Länk till annan webbplats.
Rehabiliteringskoordinator, checklista för uppdraget Pdf, 162.3 kB.

Utbildningar

Grundutbildning rehabiliteringskoordinering (webbutbildning)

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en webbutbildning för att ge nya och blivande rehabkoordinatorer en introduktion till funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården. Även rehabiliteringskoordinatorer som jobbat ett tag kan ha nytta av utbildningen. Ett kapitel riktar sig till även till verksamhetschefer och arbetsledare som leder funktion för koordinering.

Grundutbildning rehabiliteringskoordinering, webbutbildning Länk till annan webbplats.

Grundutbildning i Försäkringsmedicin

Alla rehabiliteringskoordinatorer är välkomna och ska genomföra "Grundutbildningen i Försäkringsmedicin" snarast möjligt när uppdraget påbörjats. Information och anmälan till årets kurstillfällen finns i Kompetensportalen. Länk till annan webbplats.

Stöd och riktlinjer i arbetet som rehabiliteringskoordinator

Metodböcker

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en Metodbok för koordinering som beskriver det arbete som rehabiliteringskoordinatorn förväntas göra, hur koordinering kan utföras i praktiken och vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. SKR har även givit ut boken "Att leda det försäkringsmedicinska arbetet" som innehåller stöd för verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledning.

Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering för hälso- och sjukvården (skr.se) Länk till annan webbplats.

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet - Stöd till verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledning (skr.se) Länk till annan webbplats.

Rutin för diagnos och KVÅ-kodning

Det finns en rutin för diagnos och KVÅ-koder som ska användas av alla rehabiliteringskoordinatorer inom Region Östergötland.

Rehabkoordinator, diagnos och KVÅ-kodning Länk till annan webbplats.

Vårdhandboken

I Vårdhandboken kan du läsa om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering. Där hittar du också relaterad information med praktiska tips, frågeforumlär, frågeguider, blanketter och mallar.

Vårdhandboken - Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering - Översikt Länk till annan webbplats.

Forum för stöd och erfarenhetsutbyte för rehabiliteringskoordinatorer

Konsultation 2024

Konsultation tillsammans med andra rehabiliteringskoordinatorer erbjuds digitalt varje månad. Planerade datum:

17 januari klockan 14.30-15.00

26 februari klockan 12.30-13.00

18 mars klockan 13.00-13.30

23 april klockan 10.30-11.00

22 maj klockan 08.00-08.30

17 juni klockan 14.30-15.00

28 augusti klockan 13.00-13.30

Länk skickas ut någon vecka innan.

Nätverksträff

En länsgemensam nätverksträff genomförs en gång per år. Träffarna är obligatoriska och anmälan sker via Kompetensportalen. Nästa träff planeras till hösten 2024.

Rekonytt

Aktuell information inom det försäkringsmedicinska området samt specifik information till rehabiliteringskoordinatorerna skickas ut varje månad. Vill du ta del av Rekonytt, maila oss på forsakringsmedicin@regionostergotland.se

Kontakt

Anna KäckerUtvecklingsledare

Relaterad information

Läs mer om de regler och avgifter som tillämpas inom Region Östergötland under Patientadministration - Avgifter i vården.

Kunskapsstöd till patientmötet samt annan relaterad information hittar du under Försäkringsmedicin