vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ineras intygstjänster

Här hittar du länkar till Ineras intygstjänster som du har användning för i ditt dagliga arbete med sjukskrivningsprocessen.

Intygsstatistik

Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning visar samlad statistik för sjukskrivningar ordinerade av läkare. Tjänsten visar statistik för alla läkarintyg som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem.

Statistiktjänsten består av två delar:

  • nationell statistik (tillgänglig för alla)
  • inloggad statistik för vårdenhet, vårdgivare och landsting (går endast att se med särskild behörighet inom hälso- och sjukvården).

Logga in i Intygsstatistik (intygstjanster.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om intygsstatistik (inera.se) Länk till annan webbplats.

Rehabstöd

Rehabstöd är en nationell tjänst som kan ge dig som rehabiliteringskoordinator och läkare en samlad bild över alla pågående sjukfall.

För att bli användare och kunna logga in i Rehabstöd krävs att du:

  • finns i HSA och har e-tjänstekort med SITHS-certifikat
  • har blivit tilldelad uppdrag med syfte ”Vård och behandling” i HSA av LBA för den eller de vårdenheter som behörigheten avser
  • har rätt personliga förutsättningar för att logga in.

Logga in i Rehabstöd (intygstjanster.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer om Rehabstöd (inera.se) Länk till annan webbplats.

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att läkaren får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering.

Läs mer om Webcert (inera.se) Länk till annan webbplats.