vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelsförsörjning och beredning

Läkemedelsförsörjning omfattar beställning och leverans av läkemedel på rekvisition till Region Östergötlands enheter.

Även beredningar med cytostatika och sterila läkemedel från Läkemedelsberedningen samt farmaceutiska tjänster som läkemedelsservice räknas till läkemedelsförsörjningen.

Leveranser av läkemedel i hel förpackning sker från ApoEx. Avtalet sträcker sig från 1 maj 2022 till 28 februari 2025 med möjlighet till förlängning. ApoEx kommer leverera samtliga läkemedel (tex. godkända läkemedel, licensläkemedel samt extemporeläkemedel) samt överenskommet sortiment.

Artiklar från ApoEx ska beställas via regionens ekonomisystem Unit4 ERP.

Läkemedelsförsörjningen regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning Länk till annan webbplats. (LVFS 2012:8)

Nyheter

Beställning av läkemedel under jul och nyår 2023 Pdf, 153.2 kB.

Riktlinjer, rutiner och manualer

Här samlas de regionövergripande riktlinjer, rutiner och manualer som gäller för läkemedelsförsörjningen.

Kontakt

Telefon: 010-103 33 26, 010-103 33 67
Fax: 010-103 89 42
E-post: beredningen.linkoping@regionostergotland.se

När beredningens kundtjänst är stängd (16.00-07.30) hänvisas till jourfarmaceut, telefon 0705-71 93 17.
Beställning av läkemedel under jul och nyår 2023 Pdf, 153.2 kB.

Telefon: 010-103 29 62
E-post: sjukhusapoteket.kliniskprovning@regionostergotland.se
Vid behov av kodbrytning utanför kontorstid (enligt överenskommelse i tjänsteavtal), kontakta jourfarmaceut 0705-71 93 17