vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelsförsörjning och beredning

Läkemedelsförsörjning omfattar beställning och leverans av läkemedel på rekvisition till Region Östergötlands enheter.

Även beredningar med cytostatika och sterila läkemedel från Läkemedelsberedningen samt farmaceutiska tjänster som läkemedelsservice räknas till läkemedelsförsörjningen.

Leveranser av läkemedel i hel förpackning sker från ApoEx. Avtalet sträcker sig från 1 maj 2022 till 28 februari 2025 med möjlighet till förlängning. ApoEx kommer leverera samtliga läkemedel (tex. godkända läkemedel, licensläkemedel samt extemporeläkemedel) samt överenskommet sortiment.

Artiklar från ApoEx ska beställas via regionens ekonomisystem Unit4 ERP.

Läkemedelsförsörjningen regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8)

Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS och HSLF‍-‍FS (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Nyheter

 

Riktlinjer, rutiner och manualer

Här samlas de regionövergripande riktlinjer, rutiner och manualer som gäller för läkemedelsförsörjningen.

Ordination av läkemedel utanför bassortiment (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Vägledning om hur läkemedel ska ordnas om det inte finns i enhetens bassortiment.

Söka läkemedel i SVEPA (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Manual för hur databasen Svepa fungerar för att söka läkemedel i gemensamt förråd och/eller se vilka enheter med tjänsten läkemedelsservice som har läkemedlet i sitt bassortiment.

Utbytbara läkemedel - regionala tillägg (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Lista över de läkemedel som inom Region Östergötland är utbytbara.

Att informera vid flytt av verksamhet- Läkemedelsförsörjningen (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
De läkemedel som kan beställas till kommunala förråd i Östergötland.

Nyttjande av gemensamt förråd för läkemedel (Dokumenta, för anställda i Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Beskriver hur det fungerar att hämta läkemedel från sällansortiment och buffertlager i sjukhusens gemensamma förråd för läkemedel.

Antidotförråd i Region Östergötland (Dokumenta, för anställda i Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Innehåller kontaktuppgifer och information om hur läkemedel hämtas och debiteras från antidotförråden.

Beställa läkemedel från ApoEx AB (Dokumenta, för anställda i Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Lathund för stopp- och leveranstider samt kostnader för att beställa läkemedel.

Reservrutin - beställning och leverans av läkemedel i hel förpackning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Reservrutin vid driftstörningar att beställa läkemedel i hel förpackning från ApoEx.

Läkemedel som ska dokumenteras i förbrukningsjournal (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Listar de läkemedel som enligt föreskrifterna ska dokumenteras i förbrukningsjournal.

Solidarisk finansiering, enhetligt kostnadsansvar för läkemedel (Dokumenta, för anställda i Region Östergötland) Länk till annan webbplats.
Berättar bland annat om hur läkemedel som omfattas av smittskyddslagen ska rekvireras.

Kontakt

Telefon: 010-103 33 26, 010-103 33 67
Fax: 010-103 89 42
E-post: beredningen.linkoping@regionostergotland.se

När beredningens kundtjänst är stängd (16.00-07.30) hänvisas till jourfarmaceut, telefon 0705-71 93 17.

Telefon: 010-103 29 62
E-post: sjukhusapoteket.kliniskprovning@regionostergotland.se
Vid behov av kodbrytning utanför kontorstid (enligt överenskommelse i tjänsteavtal), kontakta jourfarmaceut på telefon 0705-71 93 17.

Mer information om avtalet och tjänster

Avtalet UC 2020-226 i sin helhet och prisbilaga finns i TendSign Länk till annan webbplats.

Nedan finns information om de olika tilläggstjänsterna. Överenskommelse krävs mellan enheten och sjukhusapoteket.

Tjänstebeskrivning Delningstjänst (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelsautomat (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelsdelning Beroendemottagning (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelsdelning Smärtkit (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelshämtingstjänst (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelsservice bas (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Läkemedelsservice utökad (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Narkotikaräkning (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Vätskevagnsservice (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.

Tjänstebeskrivning Övriga farmaceutiska tjänster (Dokumenta, för anställda på Region Östergötland) Länk till annan webbplats.