vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Frågor om läkemedel

På denna sida kan du som vårdgivare ställa frågor som rör läkemedel. Frågorna kan gälla aktuella rekommendationer, läkemedelsbehandling av enskild patient eller administrativa rutiner kring läkemedel.

För dig som inte har åtkomst till Region Östergötlands intranät

Här kan du ställa frågor som rör läkemedel. Frågorna kan gälla aktuella rekommendationer, läkemedelsbehandling av enskild patient eller administrativa rutiner kring läkemedel.

Fyll i formuläret för frågor om läkemedel

För dig som har tillgång till Region Östergötlands intranät

Ställ frågor som rör läkemedel (för dig med tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.

Frågorna kan gälla aktuella rekommendationer, läkemedelsbehandling av enskild patient eller administrativa rutiner kring läkemedel.

Kontakt

Laboratoriet, Klinisk farmakologi
Telefon: 010-103 44 19

Läkemedelsinformationscentralen (LiLi)
Telefon: 010-103 33 23

Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten
E-post:lakemedel@regionostergotland.se