vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rapportera biverkningar

För att öka kunskapen om riskerna med läkemedelsanvändning hos barn och vuxna är det viktigt att dokumentera och rapportera alla misstänkta läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.

Lär dig mer om biverkningsrapportering på Läkemedelsverkets webb.

Läkemedel - rapportera biverkningar (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Rapportera via direktlänk från biverkningsöversikt i Cosmic, e-tjänst på Läkemedelsverkets webbplats eller på pappersblankett som skickas till:

Läkemedelsverket
Enheten för farmakovigilans
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Telefon: 018-17 46 00
Fax: 018-54 85 66
E-post: registrator@mpa.se

Elektronisk rapportering för sjukvårdspersonal (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Extern rapportering för vårdpersonal (blankett) (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Extern rapportering för allmänheten (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Redan misstankar om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras till Läkemedelsverket. Rapporteringskravet gäller även biverkningar av naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och receptfria läkemedel.

De uppgifter som kommer in till Läkemedelsverket behandlas i ett särkilt biverkningsregister i enlighet med förordningen 2001:710 om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket.

Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2001:12). I biverkningsregistret införs rapporter från läkare, tandläkare, sjuksköterskor samt kliniska farmaceuter.

Kontakt

Regional biverkningsfunktion
Klinisk farmakologi

Telefon: 010-103 33 23

E-post:
biverkningar@regionostergotland.se