vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelshantering

Läkemedelshantering omfattar ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel.

Läkemedelshanteringen regleras i huvudsak av föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Dessa är ofta översiktliga och måste därför kompletteras med lokala instruktioner som är mer detaljerade.