vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kontakter läkemedel

Kontakter läkemedelsrelaterade verksamheter

Läkemedelsenheten

Region Östergötland
Regionledningskontoret
581 91 Linköping

Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post:
lakemedel@regionostergotland.se

Läkemedelskommittén

Region Östergötland
Regionledningskontoret
581 91 Linköping

Besöksadress:
St Larsgatan 49 B

E-post:
lakemedel@regionostergotland.se

Läkemedelskommittén på vårdgivarwebben

Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Besöksadress:
Klinisk farmakologi
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset

E-post:
lakemedel@regionostergotland.se

Klinisk Farmakologi - kontaktuppgifter enheter

Jourtelefon läkare

Öppettider: Vardagar 09.00-16.00
Telefon: 010-103 33 23

Laboratoriet LMS

Öppettider: Vardagar 08.00-15.30

Rörpost:
07.00-15.30

Telefon:
010-103 44 19

104101 (rörpost)

I övrigt hänvisas till Klinisk kemi Linköping, telefon: 010-103 44 90

Regional biverkningsfunktion

Öppettider:
Vardagar 09.00-16.00

Telefon:
010-103 33 23

Läkemedelsinformations-
centralen

Klinisk farmakolog/Apotekare

Öppettider:
Vardagar 09.00-16.00

E-post: lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se

Telefon:
010-103 33 23

Läkemedelsförsörjningen US

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00

Telefon: 010-103 77 61

Läkemedelsförsörjningen LiM

Telefon: 010-103 31 42

Läkemedelsförsörjningen ViN

Telefon: 010-104 23 65

Vätskelager US

Telefon: 010-103 29 60

Läkemedelsberedning

Öppettider:
Helgfri vardag 07.30-16.00

Öppettider i samband med storhelger fastställs och informeras separat.
Jul och nyår 2023 Pdf, 153.2 kB.

E-post:
beredningen.linkoping@regionostergotland.se

Telefon:
010-103 33 26, 010-103 33 67

Faxnr:
010-103 89 42

Jourfarmaceut Läkemedelsberedningen

Öppettider:
Alla dagar, dygnet runt

Ej bemannad under Läkemedelsberedningens öppettider.

Telefon:
Via växeln 010-103 00 00 eller 070-571 93 17

Öppenvårdsapotek i Östergötland

Kontaktuppgifter till öppenvårdsapotek (för dig som har tillgång till Region Östergötlands intranät) Länk till annan webbplats.