vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Licensläkemedel

Här finns beskrivningar av hur licensmotiveringar skapas samt hjälp att hitta produktinformation om licensläkemedel.

Vad är ett licensläkemedel?

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja licensläkemedel. Försäljningstillståndet beviljas av Läkemedelsverket. Licens för läkemedel (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats..

En beviljad licens gäller för en specifik produkt med givet produktnamn, beredningsform, styrka samt innehavare av godkännandet för försäljning eller motsvarande. Det finns två olika typer av licenser för humant bruk. Enskild licens som gäller för enskild patient och generell licens som gäller för en eller flera vårdenheter.

KLAS licenssystem

KLAS är ett IT-stöd där förskrivare motiverar varför de behöver ordinera och förskriva ett licensläkemedel och där apotek ansöker om licens för att få sälja läkemedlet. KLAS tillhandahålls av eHälsomyndigheten.

Skapa licensmotivering via KLAS (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Riktlinje - Licensmotivering hantering Länk till annan webbplats.

Manual - ordinera och förskriva licensläkemedel i Cosmic (för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Observera att KLAS inte ska användas för licensmotivering som avser licensläkemedel från Läkemedelsberedningen. Inför beställning av licensläkemedel från Läkemedelsberedningen ska läkaren använda ”Blankett för humanförskrivning” som finns på eHälsomyndighetens hemsida för reservrutiner. Ifylld blankett mejlas till beredningen.linkoping@regionostergotland.se . Kontakta Läkemedelsberedningen när licensmotivering sker så att de snarast kan ansöka om licens och vidta övriga åtgärder som krävs.

Generella regionövergripande licenser

Regionövergripande licenser hanteras och söks via Sortimentsrådet läkemedel.
Syftet är att säkra tillgången till läkemedel som används brett inom regionen.

Licenser godkända för Region Östergötland Excel, 13.8 kB. (uppdaterad 2023-11-30)
SPC:er för godkända regionövergripande licenser finns inlagda i tabellen nedan.

Produktinformation licensläkemedel

Nedan listas ett urval licenspreparat med tillhörande produktinformation, som alltså inte är godkända av Läkemedelsverket och för en del produkter kan vara ofullständig.

Information om licensläkemedel kan också finnas i databasen Micromedex Länk till annan webbplats. (intern sida).

Kontakta läkemedelsinformationscentralen för ytterligare information, e-post: LiLi@regionostergotland.se, tel: 010-103 33 23.

Senast revidering av listan 2023-04. Observera att listan inte uppdateras kontinuerligt och att datum för senast revidering av respektive produktinformation varierar.

Tänk också på att bipacksedlar och produktresuméer kan skilja sig åt mellan länder och att samma produktnamn inte nödvändigtvis innebär att produkter från olika länder har identiskt innehåll i dessa dokument. Nedan listade dokument kan trots det vara till nytta när skriftlig information på svenska eller engelska som följer med produkten saknas.


Läkemedelsnamn

Substans

Styrka/Koncentration

Amoxicilina Ardine tabl Pdf, 209.2 kB.

amoxicillin

500 mg

Amoxicillin-ratiopharm tabl Pdf, 194.7 kB.

amoxicillin

750 mg

Ampicillin inj AuroMedica Pharma LLC Pdf, 1.4 MB.

ampicillin

250 mg, 500 mg, 1g, 2g

Ampicillin inj Pdf, 1.4 MB.

ampicillin

1 g

Ampicillin inj Pdf, 256.2 kB.

ampicillin

2 g

Anticholium Pdf, 124.2 kB.

fysostigmin

0,4 mg/ml

Avoca Pdf, 255.2 kB.

silver nitrat

75%

Baclofen-neuraxpharm tabl Pdf, 357.1 kB.

baklofen

10 mg

Baclofen Aliud Pharma tabl Pdf, 95.4 kB.

baklofen

25 mg

Bamlanivimab Pdf, 230.2 kB.

Bamlanivimab

700 mg

Bamlanivimab/etesevimab inf Pdf, 522.7 kB.

bamlanivimab/etesevimab

700 mg

Brolene ögondrp Pdf, 26.1 kB.

propamidine isethionate

0,1 %

Bupican inj Pdf, 157.8 kB.

Bupicain hydrochlorid 2.5 mg/mL and adrenaline 5 mcg/mL

2,5 mg/ml, 5 mcg/ml

Bupisen con adrenalina inj Pdf, 174.1 kB.

bupivacain, adrenalin

5 mg/ml + 5 mkg/ml

Buscopan tabl Pdf, 769.2 kB.

Hyoscine

10 mg

Calcium inj Pdf, 52.2 kB.

calcium gluconate

10 % (94 mg/ml)

Calciumgluconat inj Pdf, 115.1 kB.

calcium gluconate

10% (94 mg/ml)

Carbocain-Adrenalin inj Pdf, 247.2 kB.

mepivakainhydroklorid och adrenalin

5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml

5mikrog/ml

Carbosen con adrenalina inj Pdf, 153.7 kB.

mepivakain, adrenalin

10 mg/ml + 5 mkg/ml

Carbosen con adrenalina inj Pdf, 309.8 kB.

mepivakain, adrenalin

20 mg/ml + 5 mkg/ml

Casirivimab and imdevimab inf Pdf, 913 kB.

casirivimab / imdevimab

120 mg/ml + 120 mg/ml

Cathflo Activase inj Pdf, 111.7 kB.

alteplas

2 mg

Cefixim STADA tabl Pdf, 75.9 kB.

cefixim

400 mg

Ceftazidim 1 g Pdf, 101.4 kB.

Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se Länk till annan webbplats.

ceftazidim

1 g

Ceftazidim 2 g Pdf, 110.8 kB.

Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se Länk till annan webbplats.

ceftazidim

2 g

Ceftazidim Pdf, 146.2 kB. 500 mg

Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se Länk till annan webbplats.

ceftazidim

500 mg

Clavulin oral suspension Pdf, 1.3 MB.

amoxicillin, klavulansyra

50 mg/ml + 12,5 mg/ml

Cycloserine (Seromycin) kaps Pdf, 100.8 kB.

cycloserine

250 mg

Dantrium kaps Pdf, 2 MB.

dantrolennatrium

25 mg

Dapsone tabl Pdf, 63.5 kB.

dapsone

50 mg, 100 mg

Delestrogen inj Pdf, 307.8 kB.

Estradiol

10 mg/ ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml

Diazepam Lipuro inj Pdf, 274.8 kB.

diazepam

5 mg/ml

Diazepam Renaudin inj Pdf, 99.3 kB.

diazepam

5 mg/ml

Digifab inj Pdf, 277.2 kB.

digoxin immun fab protein

40 mg

Efudix kräm Pdf, 130.8 kB.

fluorouracil

5 %

Enap inj Pdf, 2.6 MB.

enalapril

1,25 mg/ml

Evusheld Pdf, 533.2 kB.

tixagevimab + cilgavimab

100 mg/ml + 100 mg/ml

Etiltox tabl Pdf, 164.9 kB.

disulfiram

200 mg

E-Z-HD Pdf, 394.7 kB.

bariumsulfat

984,5 mg/g

Ferro sanol orala droppar Pdf, 90.9 kB.

järn

30 mg/ml

Flamazine kräm Pdf, 24.4 kB.

silver sulphadiazine

1 %

Fomepizol inj Pdf, 119.4 kB.

fomepizol

1 g/ml

Foscavir inj Pdf, 294.5 kB.

foscarnet

24 mg/ml

Fosphenytoin Sodium inj Pdf, 6.3 kB.

fosfenytoin

50 mg/ml

Frisium tabl Pdf, 59 kB.

clobazam

10 mg

Frusol oral lösn Pdf, 54.7 kB.

furosemide

50 mg/5 ml

Fucidine tabl Pdf, 143.5 kB.

fusidinsyra

250 mg

InfectoOptiCef oral lösning Pdf, 198.2 kB.

cefixim

100mg/5ml

Isomex depottabl Pdf, 153.1 kB.

isosorbidmononitrat

30 mg

Kaliumphosphat inf Pdf, 56.4 kB.

kaliumfosfat

1 molar

Legalon inf Pdf, 28.1 kB.

silibinin

528,5 mg

Levomepromazin-neuraxpharm inj Pdf, 56.4 kB.

levomepromazin

25 mg/ml

Liquid Polibar Plus Pdf, 152.2 kB.

barium sulfate suspension

105% w/v, 58% w/w

Liskantin tabl Länk till annan webbplats.

primidone

250 mg

Litarex depottabl Pdf, 371.8 kB.

Lithiumcitrat

42 mg (6 mmol)

Lysantin tabl Pdf, 20.4 kB.

orphenadrine

50 mg

Magnesio solfato inf Pdf, 277 kB.

magnesiumsulfat

2,5 g/10 ml

Marcoumar tabl Pdf, 1.3 MB.

phenprocoumon

3 mg

Mecain Eugia inj Pdf, 266.8 kB.

mepivakain

10 mg/ml

Mecain Puren inj Pdf, 212.9 kB.

mepivakain

10 mg/ml

Metamina tabl Pdf, 138.6 kB.

dexamphetamine

5 mg

Mexitil kaps Pdf, 124.3 kB.

mexiletine

150 mg, 200 mg, 250 mg

Micropaque oral,rektal sus Pdf, 97.4 kB.

barium sulfat

1 g/ml

Midamor tabl Pdf, 505 kB.

amiloride hydrochloride

5 mg

Midazolam nässpray Pdf, 189.9 kB.

midazolam

2,5 mg, 5 mg

Minims Povidone Iodine ögondrp Pdf, 118.2 kB.

povidone

5%

Minims Phenylephrine Hydrochloride ögondrp Pdf, 22.5 kB.

Phenylephrine Hydrochloride

10%

Monuril oral gran Pdf, 287.5 kB.

fosfomycin trometamol

3 g

Morphine inj Pdf, 111.9 kB.

morfin

4 mg/10 ml

Nalorex tabl Pdf, 154.8 kB.

naltrexon

50 mg

Nardil tabl Pdf, 203.6 kB.

fenelzine

15 mg

Natacyn ögondrp Pdf, 35.1 kB.

natamycine

5 %

Natulan kaps Pdf, 22 kB.

procarbazine

50 mg

Neoxinal Alcolico kutan lösning Pdf, 145 kB.

klorhexidin

0,5 %

Nepresol inj Pdf, 335.7 kB.

dihydralazine

25 mg

Niferex orala droppar Pdf, 254.8 kB.

järn

30 mg/ml

Nitroprussiat inj Pdf, 142.1 kB.

Nitroprussiat

50 mg

Nozinan inj Pdf, 46.4 kB.

levomepromazine

25 mg/ml

Nurofen voor Kinderen suppositorium Pdf, 163 kB.

ibuprofen

60 mg

Oxsoralen kaps Pdf, 228.7 kB.

methoxsalen

10 mg

Parnate tabl Pdf, 96.8 kB.

tranylcypromine

10 mg

Peteha tabl Pdf, 109.2 kB.

protionamide

250 mg

Primaquine tabl Pdf, 22 kB.

primaquine

15 mg

Pyrazinamide tabl Pdf, 127.1 kB.

pyrazinamide

500 mg

Regitine inj Pdf, 38.3 kB.

phentolamine

10 mg/ml

Sirdalud tabl Pdf, 51.8 kB.

tizanidine

2 mg, 4 mg

Sirdalud depottabl Pdf, 51.8 kB.

tizanidine

6 mg

Soluvit inf Pdf, 104.6 kB.Stromectol tabl Pdf, 64.2 kB.

ivermectine

3 mg

Succicaptal kaps Pdf, 123.1 kB.

succimer

200 mg

Surmontil tabl/kaps Pdf, 37.2 kB.

trimipramine

25 mg/ 50 mg

Tambocor inj Pdf, 201.3 kB.

flecainide

10 mg/ml

Tavegil inj Pdf, 55.7 kB.

klemastin

2 mg/2 ml

Testoviron depot inj Pdf, 459.4 kB.

testosterone

250 mg/ml

Tetagam P Pdf, 54.2 kB.

tetanustoxoid

250 IE/ml

Toctino kaps Pdf, 541.6 kB.

alitretinoin

10 mg, 30 mg

Toxogonin inj Pdf, 457.7 kB.

obidoxim

0,25 g/ml

Trental tabl Pdf, 73.2 kB.

pentoxifylline

400 mg

Trobicin inj Pdf, 87.6 kB.

spectinomycin

2 g

Urocit-K tabl Pdf, 145.9 kB.

potassium citrate

1,08 g

Vancomycin inf Pdf, 183.1 kB.

vancomycin

1 g

Verapamil inj Pdf, 216.7 kB.

verapamil

2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml

Verorab inj Pdf, 155.8 kB.

rabies vaccin

1 dos, 0,5 ml

Vibracina Pdf, 638.6 kB.

oral lösning

doxycyklin

10 mg/ml

ViperaTAb inf Pdf, 1.4 MB.

viper antidot

25 mg/ml

VIPERFAV inf Pdf, 1.2 MB.

viper antidot

4 ml

Wincef tabl Pdf, 652.9 kB.

ceftibuten

400 mg

Xiapex inj Pdf, 660.2 kB.

Kollagenas, Clostridium histolyticum

0,9 mg

Xylanaest 1 % mit Epinephrin Pdf, 263.1 kB.

lidokain, adrenalin

10 mg/ml + 5 mkg/ml

Xylocain-Adrenalin, inj Pdf, 227.1 kB.

lidocain/adrenalin

10 mg/ml, 5 ug/ml