vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Licensläkemedel

Här finns beskrivningar av hur licensmotiveringar skapas samt hjälp att hitta produktinformation om licensläkemedel.

Vad är ett licensläkemedel?

Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja licensläkemedel. Försäljningstillståndet beviljas av Läkemedelsverket.

Licens för läkemedel (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats..

En beviljad licens gäller för en specifik produkt med givet produktnamn, beredningsform, styrka samt innehavare av godkännandet för försäljning eller motsvarande. Det finns två olika typer av licenser för humant bruk. Enskild licens som gäller för enskild patient och generell licens som gäller för en eller flera vårdenheter.

KLAS licenssystem

KLAS är ett IT-stöd där förskrivare motiverar varför de behöver ordinera och förskriva ett licensläkemedel och där apotek ansöker om licens för att få sälja läkemedlet. KLAS tillhandahålls av eHälsomyndigheten.

Skapa licensmotivering via KLAS (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Riktlinje - Licensmotivering hantering (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Manual - ordinera och förskriva licensläkemedel i Cosmic (Dokumenta, för regionanställda) Länk till annan webbplats.

Observera att KLAS inte ska användas för licensmotivering som avser licensläkemedel från Läkemedelsberedningen. Inför beställning av licensläkemedel från Läkemedelsberedningen ska läkaren använda ”Blankett för humanförskrivning” som finns på eHälsomyndighetens hemsida för reservrutiner.

Ifylld blankett mejlas till:
beredningen.linkoping@regionostergotland.se

Kontakta Läkemedelsberedningen när licensmotivering sker så att de snarast kan ansöka om licens och vidta övriga åtgärder som krävs.