vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Restnoteringar läkemedel

Här hittar du information om restnoterade och avregistrerade läkemedel som bedöms ha en bred användning inom Region Östergötland. Det gäller restnoteringar som beräknas pågå en längre tid, samt om tillgängliga ersättningsalternativ med samma substans saknas.

Om restnoteringar

Både läkemedel som beställs på rekvisition och receptläkemedel påverkas av restnoteringar i olika grad. Uppgifter om restnoteringar kommer från läkemedelsföretagen och prognoserna för när läkemedlen åter beräknas vara tillgängliga kan variera och förändras. Region Östergötlands sortimentsråd för läkemedel bevakar tillgången på läkemedel som bedöms ha en bred användning inom regionen.

De senaste restnoteringarna publiceras också under nyheter.

Restnoterade läkemedel A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Avregistrerade läkemedel

Uppdaterad info! 2022-12-21

22-12-21: Egazil avregistreras 2023-01-23.
22-05-23: Nytt datum för preliminärt åter är 2022-12-31.

Information från Sortimentsrådet.

Restnotering pågår. Preliminärt åter 2022-01-31. Klicka här Pdf, 193.1 kB. för mer info.

För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket ”i fass.se. Länk till annan webbplats.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet. 2023-06-12

Avregistrering har skett.

För mer information se informationsblad:
Avregistrering: Insuman Basal och Insuman Comb 25 Pdf, 269.8 kB.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet.
Avregistrering har skett.

För mer information se informationsblad:
Avregistrering: Isocef, kapsel samt oral lösning Pdf, 276.9 kB.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet. 2023-02-23

Kommande avregistrering.

För mer information se informationsblad:
Avregistrering: Kodein, 25 mg, tablett Pdf, 264 kB.

För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket" i fass.se Länk till annan webbplats.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet. 2023-10-26

Kommande avregistrering.

Amimox 500 mg, tablett 28 st kommer att avregistreras.
Amoxicillin Sandoz, 500 mg, tablett, 30 st är restnoterad tom 2024-12-31.
Amimox, 500 mg, tablett, 4 st är restnoterad till 2024-12-15.

För övriga tillgängliga alternativ innehållande amoxicillin se, fass.se Länk till annan webbplats.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet.

Kommande avregistrering.

Ketogan Novum, 5 mg/ml, injektionsvätska (vnr 499079) och Ketogan Novum, 5 mg, tabletter (vnr 499095) kommer sluta att marknadsföras i Sverige under 2024 och avregistreras 2024-08-31. Anledningen enligt företaget Pfizer är att produktionen inte är kostnadseffektiv då produkterna bara används i Sverige, Norge och Danmark. Kvarvarande lager kommer att slutförsäljas och beräknas enligt Pfizer att ta slut under mars/april 2024.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Rekommendationen från Läkemedelskommitténs expertgrupp för Neurologi inkl Smärta är att Ketogan kan ersättas av annan opioid enligt REK-listan. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan oxikodon vara att föredra framför morfin, för mer information se Läkemedelskommitténs expertgrupp Neurologi inklusive smärta - rekommendation av Opioider Länk till annan webbplats.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet.

Kommande avregistrering.

Cardizem Retard, (diltiazem) 90 mg, 120 mg och 180 mg tablett (vnr 100903, 100905, 100897, 100899) och Cardizem Unotard, (diltiazem) 180 mg, 240 mg och 300 mg, tabletter (vnr 100909, 100915, 100921) kommer att sluta marknadsföras i Sverige under 2024. Pfizers lager av produkterna kommer att säljas ut, Cardizem Retard, 90 mg, 30 st och Cardizem Unotard, 240 mg, är redan slutsålda.
Cardizem Retard 90 mg, 200 st beräknas ta slut 2024-05-31 och övriga produkter beräknas ta slut 2024-12-31.

Behandlingsalternativ

Varje vårdverksamhet måste ta ställning till vilket eventuellt behandlingsalternativ som passar deras respektive verksamhet.

Rekommendationen från Läkemedelskommitténs expertgrupp för hjärta/kärl exkl. hypertoni är att:

  • vid förmaksflimmer då patient inte tolererar betablockare kan Isoptin retard (verapamil) vara ett alternativ.
  • vid spasmanginga kan amlodipin eller Isoptin (verapamil) vara alternativ.
  • vid hypertoni kan amlodipin vara ett alternativ.

Förmaksflimmer och antikoagulantia, läkemedelsrekommendation Länk till annan webbplats.

Hypertoni: Läkemedelsrekommendation Länk till annan webbplats.

Observera att texten normalt inte uppdateras.

Information från Sortimentsrådet.

Tillverkningen av Niferex upphör och preparatet utgår.
Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande järn(II)glycinsulfat i läkemedelsformen orala droppar när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 10 oktober 2024. För mer information se Läkemedelsverkets brev till hälso och sjukvårdspersonal 2024-01-15: Niferex 30 mg/ml orala droppar - meddelande om att tillverkningen upphör (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Behandlingsalternativ

En regionövergripande licens för Glutaferro 170 mg/mL (motsvarande 30 mg/mL Fe2+) orala droppar, har beviljats.

Glutaferro orala droppar innehåller 170 mg/mL järn(II)glycinsulfat vilket motsvarar järninnehållet i Niferex orala droppar (30 mg/mL Fe2+).
Doseringen av Glutaferro blir därför samma antal droppar som för Niferex.
Observera att Glutaferro flaskan saknar droppinsats. Ordination bör därmed anges i ml, för mer information se ePed (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats. .

  • Glutaferro, 170 mg/ml (motsvarar 30 mg/mlFe2+), orala droppar
    Tillståndsinnehavare: MEDIX
    Referensnummer: 2024 700 730

Vid rekvisition

Regionövergripande generell licens är nu godkänd och beställning av licensläkemedlet kan därmed göras utan att enheten har en egen licens.

Vid recept

En regionövergripande generell licens är nu godkänd. Läkemedelsverket har beslutat om ett särskilt tillstånd (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats. som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande järn(II)glycinsulfat i läkemedelsformen orala droppar när en generell licens finns beviljad. Beslutet gäller till och med den 01-10-2024.
För att skriva recept på licensalternativet sök "Icke godkända läkemedel".
På receptet bör referensnummer till regionens generella licens anges: 2024 700 730.

 

Relaterad information

Läkemedelsverkets restnoteringslista (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.
Visar alla restanmälda läkemedel.

FASS Vårdpersonal (fass.se) Länk till annan webbplats.
På produktsidan för varje läkemedel visas eventuella restsituationer samt lagerstatus på öppenvårdsapotek.

Samverkan Läkemedel (janusinfo.se) Länk till annan webbplats. Regionernas samverkan inom läkemedelsfrågor