vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Recept och koder

Här hittar du regler och koder för att skriva ut recept.

Regler för receptförskrivning

Läkemedelsverkets föreskrifter 2019:32 om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Förskrivning av recept sker i första hand elektroniskt i Cosmic för regionanslutna enheter. Pappersrecept används som reservrutin vid driftstörningar i Cosmic eller när patient inte har fullständigt personnummer.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod på recept är obligatorisk för att läkemedlet skall expedieras inom läkemedelsförmånen. I annat fall kommer patienten själv att få betala hela läkemedelskostnaden. Koden kan användas för uppföljning av läkemedelsförskrivning och omfattar en arbetsplats med en eller flera förskrivare.

Det är respektive region som beslutar om tilldelning av arbetsplatskoder. Inom Region Östergötland motsvarar arbetsplatskoden verksamhetens produktionsenhetskod och organisationsenhetskod med tillägg av 05 i början och med 000 efter - t.ex 05xxxxxxxx000. Vid osäkerhet, tag kontakt med verksamhetschef eller ekonom.

Ansök om arbetsplatskod

Förskrivare som bedriver vårdverksamhet i Östergötland som inte har vårdavtal med Region Östergötland och pensionerad/icke kliniskt verksam förskrivare folkbokförd i länet kan ansöka om en arbetsplatskod genom att använda blanketten Ansökan om arbetsplatskod samt avtal. Länk till annan webbplats.

Förskrivarkod

Förskrivarkod är ett krav för alla läkemedel och teknisk sprit. Saknar receptet förskrivarkod måste patienten ta förnyad kontakt med sin förskrivare för att få ett nytt, korrekt recept och därmed kunna få ut sitt läkemedel. Kravet på förskrivarkod gäller även dosrecept.

För att hitta din egen förskrivarkod – på intranätet – under Applikationer, välj HSA självservice. Under rubriken HOSP-uppgifter återfinns förskrivarkoden.

HSA självservice Länk till annan webbplats.

För att ta reda på andras förskrivarkoder (t.ex. en administratör som önskar ta reda på samtliga läkare på kliniken): På intranätet - under Applikationer, välj HSA-katalogen administration (alla har tillgång). Klicka på ditt certifikat och OK. Navigera till Region Östergötland. Välj det centrum och den enhet som läkaren är anställd på. Högerklicka på läkaren namn i trädstrukturen och välj Visa detaljer. Under rubriken HOSP-uppgifter återfinns förskrivarkoden.

HSA-katalogen administration Länk till annan webbplats.

Uppgift om din förskrivarkod kan också ges av Socialstyrelsens förskrivarkodsregister via telefon 075-247 30 00 alternativt via e-post hosp@socialstyrelsen.se

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor:

E-post: lakemedel@regionostergotland.se