vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelsanalyser

Klinisk farmakologi har det medicinska ansvaret för läkemedelsanalyserna, som utförs vid flera olika laboratorier inom verksamhetsområde Laboratoriemedicin.

Att mäta koncentrationen av ett läkemedel i blodet är ett sätt att styra och individanpassa doseringen. Immunhämmande läkemedel, läkemedel vid epilepsi och intravenösa antibiotika är de vanligaste analyserna. Bedömning av analysresultaten baseras på uppgifter om när provet togs i förhållande till senaste dos, aktuell dosering, hur länge behandlingen pågått, anledning till provtagningen och annan samtidig medicinering. Provet för analys av läkemedelskoncentration tas vanligen som dalvärde (dvs. strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och när patienter befinner sig i koncentrationsjämvikt, efter 4-5 halveringstider.

Genotypning (i helblod) av enzymer som omsätter läkemedel är ett annat sätt att individanpassa både val och dosering av läkemedel. Genotypning för enzymerna TPMT och DPYD görs regelmässigt inför behandling med tiopuriner, respektive 5-fluorouracil. Genotypning av enzymer inom gruppen CYP450 kan vara av värde i utredning av biverkningar eller bristande effekt av läkemedel som till stor del metaboliseras den vägen.

Koncentrationsbestämning av läkemedel i blodet vid misstänkt läkemedelsförgiftning kan ligga till grund för eventuellt antidotbehandling, samt val av vårdnivå och uppföljningstid.

Missbruksanalyser utförs på Rättskemi, Rättsmedicinalverket i Linköping. Screeninganalyser för narkotika utförs vanligen i urin. Vid positivt utfall verifieras analysen. Analys av enstaka substanser kan vara av värde när man följer ett avgiftningsförlopp.

Rättsmedicinalverket i Linköping Länk till annan webbplats.