vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Prislistor laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018. Nedan finns prislistor för analyser och tjänster uppdelat på de olika medicinska specialiteterna samt viktig information om ackrediterade svarsrapporter.

Information om ackrediterade svarsrapporter

Laboratoriemedicin är en av Swedac ackrediterad verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018.I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida inte ni som kund begärt något annat. Ackrediteringsstatus anges för respektive metod/analys i Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin.

Provtagningsanvisningar laboratoriemedicin Länk till annan webbplats..

De rapporteringsmedier som Laboratoriemedicin i Östergötland för närvarande använder sig av, medger inte i nuläget markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. Laboratoriet kan därmed inte leverera en ackrediterad rapport. Detta innebär att provningen inte kan betraktas som utförd under ackreditering enligt Swedacs föreskrift (STAFS 2020:1) eftersom hänvisning till ackreditering ej kan göras.

Vid särskild förfrågan och vid enskilda tillfällen kan en ackrediterad rapport levereras för provning utförd med ackrediterad metod. I dessa fall sparar laboratoriet allt nödvändigt underlag för att kunna utfärda en ackrediterad rapport. Denna förfrågan kan göras upp till 6 månader efter utförd provning.

Laboratoriemedicin arbetar med att ta fram en IT-lösning som medger markering av vilka metoder som är ackrediterade.

För frågor och beställning av ackrediterad rapport kontakta kvalitetsansvariga för Laboratoriemedicin.

E-post: KvalitetsansvarigaLaboratoriemedicin@regionostergotland.se