vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedel och ekonomi

Region Östergötland tillämpar ett decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel.

Ersättningen för receptläkemedel inom läkemedelsförmånen och ersättningen för de läkemedel som rekvireras till klinik och mottagning är en integrerad, ej ”öronmärkt”, del av ersättningen till hälso- och sjukvårdsverksamheten. Det decentraliserade kostnadsansvaret tillämpas även för de privata aktörer som Region Östergötland har avtal med.

Beslut om läkemedelskostnader

Principerna för kostnadsansvar beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden, medan både Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionstyrelsen beslutar hur ersättningen ska fördelas mellan olika delar av vården.

Regionens läkemedelskommitté och läkemedelsenheten fungerar som rådgivande instans åt såväl regionledning med stab, produktionsenhetschef och verksamhetschef i den process där kostnadsansvar och ersättning beslutas.

Modellen för kostnadsansvaret bygger på att verksamheten avgör hur mycket resurser som ska användas för läkemedel och annan behandling. Eftersom sjukvårdens resurser är begränsade, påverkar varje krona som går till läkemedel hur mycket som kan användas till andra delar av vården och omvänt.