vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Prisinformation läkemedel

Länkar och vägledning för att hitta information om vad olika läkemedel kostar.

Läkemedel inom läkemedelsförmånen

För läkemedel inom läkemedelsförmånen, se fass.se. Sök upp ett läkemedel. Under fliken "Pris och förmån" hittar du en översikt över olika förpackningar och priser.

FASS Vårdpersonal (fass.se) Länk till annan webbplats.

På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) webbplats kan du söka på en grupp läkemedel i de fall de ingår i läkemedelsförmånen. Du kan söka på handelsnamn, ATC-kod för enskild substans eller för flera olika substanser på en gång.

tTandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tlv.se) Länk till annan webbplats.

Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen eller är listade i FASS

För läkemedel som inte inte ingår i läkemedelsförmånen eller är listade i FASS, kan du prova att söka på de olika apotekskedjornas hemsidor för att få information om pris.

Läkemedel upphandlade med rabatt

Många läkemedel inom slutenvården upphandlas enligt lagen för offentlig upphandling (LOU). Genom att upphandla läkemedel dras nytta av den konkurrens som finns på marknaden och på så sätt kan ett förmånligare pris erhållas samtidigt som en höjd leveranssäkerhet kan uppnås.

Upphandlade läkemedel i Region Östergötland