vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Upphandlade läkemedel

Här hittar du vilka avtalade läkemedel som finns samt hur processen ser ut kring upphandlade läkemedel.

Avtalade läkemedel från 1 mars 2024

Region Östergötland gick in i en ny upphandlingsperiod den 1 mars 2024 och det är många nya avtal vilket innebär en del förändringar. De flesta avtal vi har gällande läkemedel har 1 mars som startdatum.

Alla upphandlade läkemedel finns i listan:

Upphandlade läkemedel fr o m 1 mars 2024 Excel, 74.8 kB. (senast uppdaterad 2024-06-03)

Några viktiga förändringar:

  • Piperacillin/Tazobactam 4 g + 0,5 g har en större flaskhalsdiameter. För beredning med slutet system, rekommenderas Ecoflac connect (L).
  • Erythromycin Panpharma (erytromycin) ersätter Abboticin.
  • Sugammadex Baxter och Mylan (sugammadex) ersätter Bridion.
  • Dexmedetomidine Kalceks (dexmedetomidin) ersätter Dexdor.
  • Hyoscine butylbromid Kalceks (hyoscinbutylbromid) ersätter Buscopan.
  • Amikacin Macure (amikacin) ersätter Biklin.
  • Oyavas (bevacizumab) ersätter Aybintio.
  • Ziextenzo (pegfilgrastim) ersätter Pelgraz.

Regionens sjukhusapotek är behjälpligt med att byta till upphandlade läkemedel i bassortiment på de avdelningar som har tjänsten läkemedelsservice och ApoEx hjälper till att byta till upphandlade läkemedel på beställningar som görs. Det är viktigt att läkemedelsmallar, PM och riktlinjer med läkemedelsbehandlingar är uppdaterade med aktuella upphandlade läkemedel.

Vad innebär upphandling?

Läkemedel som används inom sjukvården ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Att ha en viss produkt upphandlad innebär att vi förbinder oss att köpa denna produkt, mot att företaget ger ett sänkt pris. Vid leveranssvårigheter på en produkt prioriterar dessutom läkemedelsföretagen leveranser till regioner där läkemedlet är upphandlat. Om regionen behöver köpa ett ej upphandlat, dyrare läkemedel istället för ett restnoterat upphandlat läkemedel, har regionen rätt att i efterhand få tillbaka den merkostnad som blivit. Detta hanteras av Inköp, Service och Logistik som två gånger per år fakturerar dessa kostnader och som sedan fördelas till beställande enheter.

I undantagsfall går det att göra avsteg från upphandling, då ska det finnas tydliga medicinska skäl till varför det inte går att använda upphandlad produkt. Önskan om avsteg från upphandling ska meddelas Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten.

Det är viktigt att de som använder läkemedlen i sitt arbete också har möjlighet att påverka de krav som ställs i upphandlingarna. Ansvaret för att ta fram kravspecifikationer inför läkemedelsupphandling ligger på Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten tillsammans med Inköp. Det är av stor betydelse att alla avtal hanteras av Inköp för att det ska finnas en överblick över alla avtal som är tecknade inom regionen.

Samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen

Ett samarbete finns idag etablerat vad gäller läkemedelsupphandling inom Sydöstra sjukvårdsregionen, och merparten av avtalen har Region Östergötland gemensamt med Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Samarbetet bidrar till resurseffektivitet och förhoppningen är att det ger förbättrade avtal när företag erbjuds större volymer.