vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Beställning av receptblanketter

Här har vi samlat information om hur du beställer receptblanketter.

Elektronisk förskrivning är huvudregeln

Elektronisk förskrivning (e-recept) är huvudregeln vid utfärdande av recept på läkemedel till människa. Receptblanketter på papper får endast användas i ett fåtal undantagsfall, exempelvis som reservrutin vid teknisk störning, för recept som är avsett att hämtas ut i annat EES-land eller när patienten har särskilda skyddsbehov. Läs mer hos Läkemedelsverket Länk till annan webbplats..

Elektronisk förskrivning är huvudregel även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och gäller även för pensionerade förskrivare, vid så kallad fritidsförskrivning. Läs mer i riktlinjen Fritidsförskrivning, läkemedel Länk till annan webbplats.

Samma receptblankett används för vanliga läkemedel som för särskilda läkemedel. Receptblanketter ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt.

Förskrivarkod och arbetsplatskod måste anges i maskinläsbar form för att receptblanketten ska vara giltiga för expediering på apotek.

Frågor gällande förskrivarkoder ställs direkt till Socialstyrelsens register för hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP), telefon: 075-247 42 42.

Om du är:

  • förskrivare som bedriver vårdverksamhet i Östergötland och som inte har vårdavtal med Region Östergötland, eller
  • pensionerad förskrivare (så kallad fritidsförskrivare)

och saknar arbetsplatskod, var god kontakta Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten.

Beställning av recept, etiketter och hjälpmedelskort

Det är möjligt att beställa receptblanketter med eller utan förtryckta uppgifter. Det går att beställa receptblanketter där arbetsplatskod, förskrivarkod, arbetsplatsens adress samt telefonnummer finns förtryckt. Förskrivarkod kan utelämnas när receptblanketter delas mellan förskrivare på en enhet. Även klisteretiketter med streckkod till pappersrecept kan beställas.

Beställning görs av förskrivaren själv alternativt utsedd person på enheten. Beställaren loggar in på Addas webbutik för att handla. För att beställa behöver du först registrera ett konto Länk till annan webbplats..

Följande kan beställas:

Det är viktigt att korrekt förskrivarkod och arbetsplatskod anges vid beställning eftersom Adda inte har möjlighet att kontrollera om koderna är giltiga eller inte. Har felaktiga uppgifter angivits står beställaren själv för kostnaden för ny beställning.

Kontaktuppgifter: Adda

Telefon: 08-709 59 90
E-postadress: kundservice@adda.se
Till Adda webbutik Länk till annan webbplats. för tryckta blanketter.

Kontaktuppgifter: Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten

Regionledningskontoret, Region Östergötland
E-postadress lakemedel@regionostergotland.se