vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utbytbara läkemedel på vårdenhet

Här hittar du stöd och rutiner för utbytbara läkemedel.

Som hjälp vid byte mellan utbytbara läkemedel finns webbplatsen fass.se . Klicka på länken ”Utbytbara läkemedel” för framsökt läkemedel för att se alternativ. Inom Region Östergötland finns även en utarbetad lista över läkemedel som bedömts som utbytbara trots att de inte finns upptagna på Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel.

FASS (fass.se) Länk till annan webbplats.

Sjuksköterskor har rätt att byta läkemedel enligt funktionen via fass.se och Region Östergötlands lista över utbytbara läkemedel om rutin för hantering av utbyte finns dokumenterad i enhetens lokala rutin för läkemedelshantering. Lokal rutin fastställs av verksamhetschef eller motsvarande.

Samtliga byten mellan utbytbara läkemedel ska dokumenteras, se rutin.

Utbytbara läkemedel - regionala tillägg (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Rutiner för läkemedelshantering i Cosmic (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Se avsnitt "Utbytbara läkemedel - generisk substitution".