vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientanvisningar och bildstöd

Här hittar du patientanvisningar samt bildstöd för provtagning som ska utföras av patienten själv.

Vårdgivare märker provtagningsmaterialet med patientuppgift och typ av provmaterial. Patienten får instruktion om provtagning, förvaring och var provet ska lämnas.

Patientanvisningar

Fasta - patientinformation Pdf, 227.2 kB.

Provtagning för dygnssamling av urin (svenska) Pdf, 168.2 kB.
Provtagning för dygnssamling av urin (engelska) Pdf, 170.3 kB.
Provtagning för dygnssamling av urin (arabiska) Pdf, 389.5 kB.

Provtagning för urinodling (svenska) Pdf, 216.1 kB.
Provtagning för urinodling (engelska) Pdf, 216.5 kB.
Provtagning för urinodling (ryska) Pdf, 344.5 kB.
Provtagning för urinodling (ukrainska) Pdf, 431.6 kB.

Provtagning för urinodling på små barn - påsprov Pdf, 208.7 kB.

Provtagning för avföringsodling (svenska) Pdf, 276.2 kB.
Provtagning för avföringsodling (engelska) Pdf, 274.1 kB.
Provtagning för avföringsodling (arabiska) Pdf, 223.3 kB.
Provtagning för avföringsodling (ryska) Pdf, 297.6 kB.
Provtagning för avföringsodling (ukrainska) Pdf, 245.5 kB.

Provtagning för cystor och maskägg (svenska) Pdf, 236.4 kB.
Provtagning för cystor och maskägg (engelska) Pdf, 231.3 kB.

Provtagning för Clostridium difficile toxin (svenska) Pdf, 233.9 kB.
Provtagning för Clostridium difficile toxin (engelska) Pdf, 232.5 kB.

Provtagning för springmask - tejptest (svenska) Pdf, 214.1 kB.
Provtagning för springmask - tejptest (engelska) Pdf, 218.6 kB.

Provtagning för F.O.B test (svenska) Pdf, 535.2 kB.
Provtagning för F.O.B test (engelska) Pdf, 442.8 kB.
Provtagning för F.O.B test (arabiska) Pdf, 952.6 kB.
Provtagning för F.O.B test (ryska) Pdf, 630.2 kB.
Provtagning för F.O.B test (ukrainska) Pdf, 633.5 kB.

Provtagning för klamydia och gonokocker (svenska) Pdf, 185.6 kB.
Provtagning för klamydia och gonokocker (engelska) Pdf, 185.7 kB.

Provtagning för upphostningsprov (sputum) (svenska) Pdf, 256.9 kB.
Provtagning för upphostningsprov (sputum) (engelska) Pdf, 235.1 kB.

Provtagning för Calprotektin (svenska) Pdf, 234.8 kB.
Provtagning för Calprotektin (engelska) Pdf, 230.5 kB.
Provtagning för Calprotektin (arabiska) Pdf, 232.6 kB.
Provtagning för Calprotektin (ryska) Pdf, 403.7 kB.
Provtagning för Calprotektin (ukrainska) Pdf, 404 kB.

Provtagning för Helicobacter pylori (svenska) Pdf, 239.2 kB.
Provtagning för Helicobacter pylori (engelska) Pdf, 240.4 kB.
Provtagning för Helicobacter pylori (arabiska) Pdf, 217.1 kB.
Provtagning för Helicobacter pylori (ryska) Pdf, 306 kB.
Provtagning för Helicobacter pylori (ukrainska) Pdf, 308.4 kB.

Provtagning för saliv-kortisol (svenska) Pdf, 249.1 kB.
Provtagning för saliv-kortisol (engelska) Pdf, 234.2 kB.
Provtagning för saliv-kortisol (arabiska) Pdf, 371.8 kB.

Bildstöd

Bildstöd - Urin i luckan Pdf, 442.4 kB.
Bildstöd - Morgonurin Pdf, 522.7 kB.
Bildstöd - Urinsamling 24 tim Pdf, 596.5 kB.
Bildstöd - Faecesodling-diagnostik Pdf, 631.5 kB.
Bildstöd - Faeces i burk Pdf, 566.4 kB.
Bildstöd - Faeces HB Pdf, 573.4 kB.