vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Kontakt laboratoriemedicin

Här hittar du som vårdgivare kontaktuppgifter till laboratoriemedicin.

Telefonnummer till jourhavande funktioner, för dig som är anställd i Region Östergötland, nås via Dygnets Jourer Länk till annan webbplats. i Jour Lisa Länk till annan webbplats..

Laboratorieläkare
Telefon: 010-103 10 30
Öppettider: måndag-torsdag klockan 09.00-16.00, fredag klockan 09.00-15.00

Provinlämning
Prover lämnas till precisionsmedicinskt laboratorium (patologhuset, ingång 69)

Kontaktuppgifter
E-post: genetikmottagningen@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 01 60
Öppettider: måndag-torsdag klockan 08.00-16.00, fredag klockan 08.00-15.00
Utredningsenheten på 1177.se Länk till annan webbplats.

Besöks- och postadress
Klinisk genetik
Ingång 47, plan 12
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Postadress
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Diagnostikcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Besöksadress
Huvudblocket, Målpunkt A, Plan 09
Universitetssjukhuset, Linköping

E-post: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Observera att vi aldrig lämnar ut någon information till privatpersoner.

Kundservice:

Jourhavande läkare transfusionsmedicin
Öppettider: Dygnet runt
Telefon: 010-103 32 80

Blodbeställning, förfrågan,akut verksamhet
Öppettider: Dygnet runt
Telefon: 010-103 32 80

Antikroppsutredningar,
blodgrupperingar
Öppettider: mån-fre 08.00-16.30
Telefon: 010-103 32 65
E-post: antikroppslabDc@regionostergotland.se

GeBlod, expedition
Öppettider: mån-fre 09.00-14.00
Telefon: 010-105 92 00
E-post: geblod@regionostergotland.se

Patientbehandling, aferes
Öppettider: mån-fre 07.30-16.00
Telefon: 010-103 32 63

Autoimmunitet och allergi
Öppettider: mån-fre 07.30-16.00
Telefon: 010-103 45 62
E-post: LabAllergiUsLmc@regionostergotland.se

Cellulär immunologi, flödescytometri
Öppettider: mån-fre 08.00-16.30
Telefon: 010-103 32 83
E-post: FlodescytometriKitmDc@regionostergotland.se

Stamcellslab
Öppettider: mån-fre 08.00-16.30
Telefon: 010-103 10 18
E-post: StamcellslabDc@regionostergotland.se

HLA-typning
Öppettider: mån-fre 08.00-16.30
Telefon: 010-103 10 18
E-post: HLA-laboratorietKITMDC@regionostergotland.se

Telefax, Transfusionsmedicin
Telefon: 010-103 45 53

Telefax, Klinisk immunologi
Telefon: 010-103 32 82

Provinlämning:
Akuta prover till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin lämnas till akutlab på plan 09. Personalens uppmärksamhet ska påkallas genom signalknapp som finns vid luckan i korridoren mot Elsa Brändströms gård. Prov som ej är akuta kan lämnas i brevinkastet vid luckan.

Förfrågningar om provsvar 010-103 44 90

Klinisk kemi Hus 448, K plan 11
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Jourhavande läkare
Se jourlinje DC Klinisk kemi i Jour-Lisa  Länk till annan webbplats. (internt) eller sök via växeln 010-103 00 00.

Kundservice
E-post: MikrobiologenLmc@regionostergotland.se
Fax: 010-103 45 96
Telefon: 010-105 92 85
Öppettider: måndag-fredag klockan 08.00-18.00
Lördag-söndag klockan 08.00-15.00

Provinlämning
Telefon: 010-103 45 95
Öppettider: måndag-fredag klockan 07.00-18.00
Lördag-söndag klockan 07.00-15.00

Akuta prov som behöver omhändertas omedelbart skall föregås av telefonsamtal till:
Läkare bakteriologi
Sökare: 34563
Måndag-fredag klockan 09.00-16.00

Läkare virologi
Sökare: 34561
Måndag-fredag klockan 09.00-16.00

Läkare jourtid
Telefon: 076-118 76 16

Prov kan skickas med rörpost på US under provinlämningens öppettider eller lämnas i provinlämningen ingång 64, plan 10.
Prov kan även lämnas dygnet runt vid provinlämningen laboratoriemedicin sjukhus i Linköping (målpunkt K, plan 11), Motala och Norrköping. Därifrån går vidare transport till klinisk mikrobiologi.

Från provinlämningen laboratoriemedicin sjukhus i Linköping hämtas prov:
Måndag-fredag klockan 08.10, 11.30, 14.30 och 16.10
Lördag-söndag klockan 09.00 och 12.00

Från laboratoriemedicin sjukhus i Motala avgår transporter till klinisk mikrobiologi:
Måndag-fredag klockan 09.20 och 14.50
Lördag-söndag klockan 11.20
Prover måste lämnas till laboratoriet 45 minuter innan transport.

Från laboratoriemedicin sjukhus i Norrköping avgår transporter till klinisk mikrobiologi:
Måndag-fredag klockan 07.15, 11.10 och 15.20
Lördag-söndag klockan 10.10
Prover måste lämnas till laboratoriet 45 minuter innan transport.

Substratavdelningen - beställning av provtagningsmaterial
Substratavdelningen tillverkar medier och lösningar som används i odlingsdiagnostik. Vi tillverkar även produkter till försäljning enligt önskemål till skolor och forskargrupper.
E-post: SubstratavdLmc@regionostergotland.se
Telefon: 010-103 45 92 (röstbrevlåda)

Besöks- och postadress
Klinisk mikrobiologi (Ingång 64)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

E-post: KliniskPatologiDc@regionostergotland.se

Klinisk patologi, Universitetssjukhuset Linköping (Ingång 69)
Postadress:
Klinisk patologi
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kontakttelefon/Vård till vård
Öppettider: vardagar 08.00-16.00
Kontakt: 010-103 15 05

Provinlämning
Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Kontakt: Knappval 1

Förfrågan om histologi
Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Kontakt: Knappval 2

Förfrågan om cytologi
Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Kontakt: Knappval 3

Förfrågan om molekylärpatologi
Öppettider: vardagar 07.30-16.00
Kontakt: Knappval 4

Obduktion/Bårhus
Visning/avsked av avliden sker via sjukhuskyrkan som nås dygnet runt, via växeln 010-103 00 00.
Kontakt: Övriga kontaktuppgifter till bårhuset finns på Region Östergötlands intranät.

Förfrågan om provsvar och övrigt
Öppettider: vardagar 10:00-16.00, lunchstängt mellan 11:30-12:00 Kontakt: Knappval 6

Kontakt angående fryssnitt
Öppettider: vardagar 08.00-15.30
Kontakt: 010-103 15 07
Laboratoriet ska i god tid förvarnas (senast 15.30) om att fryssnitt kommer.

Tidsbeställning Punktionsmottagningen 
Öppettider: vardagar 09.30-10.30
Kontakt: 010-103 26 10

För patienter, se Punktionsmottagningen (1177.se) Länk till annan webbplats.

Klinisk patologi, Vrinnevisjukhuset Norrköping (Uppgång E)
Kontaktnummer: 010-103 15 05
Öppettider: 07:30-16:00
Bårhus: Visning/avsked av avliden sker via sjukhuskyrkan som nås dygnet runt, via växeln 010-103 00 00. Övriga kontaktuppgifter till bårhuset finns på Region Östergötlands intranät.

Kundservice
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Provinlämning
Hitta hit: målpunkt K, plan 11
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Prover som ska skickas för analys till externt laboratorium (utanför RÖ) lämnas måndag-torsdag senast klockan 14.30. För specifik information om varje enskilt prov, se provtagningsanvisningarna.

Vid akut transport till externt laboratorium ansvarar beställande enhet för att fullständigt ifylld remiss och taxirekvisition (internt dokument 63137 Beställningsformulär Bud, personal och destinationstransport Länk till annan webbplats.) lämnas till provinlämningen. Beställande läkare bör förankra akut transport med det mottagande externa laboratoriet.

Besöks- och postadress
Laboratoriemedicin sjukhus
Hus 448, K plan 11
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Kundservice
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Blodbeställning och blodgruppering i Motala
Telefon: 010-104 72 64
Öppettider: Dygnet runt

Provinlämning
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Transport av prover till Universitetssjukhuset i Linköping sker:
Måndag-fredag klockan 09.35 och 15.05
Lördag, söndag och helgdag klockan 11.35
Prover måste lämnas till laboratoriet 45 minuter innan transport.

Besöks- och postadress
Laboratoriemedicin
Lasarettet, plan 10
591 85 Motala

Kundservice
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Blodbeställning och blodgruppering i Norrköping
Telefon: 010-104 37 86
Öppettider: Dygnet runt

Provinlämning
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: Dygnet runt

Transport av prover till Universitetssjukhuset i Linköping sker:
Måndag-fredag klockan 07.30, 11.40 och 15.40
Lördag, söndag och helgdag klockan 10.25
Prover måste lämnas till laboratoriet 45 minuter innan transport.

Besöks- och postadress
Laboratoriemedicin sjukhus
Entré 23, Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping

Primärvårdslaboratorier
Finns på de flesta av länets vårdcentraler. Laboratorierna utför provtagning och ett antal analyser.

Tidsbokning
Tidsbokning gäller för vårdcentralerna Brinken, Lyckorna, Marieberg och Kisa samt provtagningsenheten på Lasarettet i Motala. Patienter som har ordinerats provtagning behöver boka tid i förväg via inloggning på 1177.se Länk till annan webbplats. alternativt ringa sin vårdcentral eller provtagningsenheten på Lasarettet i Motala.

Provtagningsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping
Telefon: 010-103 32 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 13.00-15.30
Öppettider: måndag-fredag klockan 07.15-15.45

Anmälan innan provtagning görs alltid av patienten i receptionen vid Norra eller Södra entrén.

Funktionsundersökningar
Telefon: 010-103 32 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 13.00-15.30

Besöks- och postadress
Provtagningsenheten, målpunkt K plan 11
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Provtagningsenheten på Lasarettet i Motala
Telefon: 010-103 44 90
Öppettider: måndag-torsdag klockan 07.15-12.15 och 13.00-16.00, fredag klockan 07.15-12.15

Tidsbokning sker via inloggning på 1177.se Länk till annan webbplats. eller via telefonbokning
Telefon tidsbokning: 010-105 98 97 måndag-fredag klockan 07.00 – 11.00

Besöks- och postadress
Laboratoriemedicin
Lasarettet, plan 10
591 85 Motala

Provtagningsenheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Telefon: 010-104 37 93 och 010-104 44 89
Telefontid: måndag-torsdag klockan 13.00-15.30 och fredag klockan 13.00-14.00
Öppettider: måndag-torsdag klockan 07.30-12.00 och 13.00-16.00
Fredag klockan 07.30-12.00 och 13.00-14.00

Anmälan innan provtagning görs alltid av patienten i receptionen vid huvudentrén, ingång 1.

Besöks- och postadress
Provtagningen, Vrinnevisjukhuset
Entré 2, Blå porten, våning 12
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping