vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Remisser och beställningar

Det vanligaste sättet att beställa analyser och tjänster från Laboratoriemedicin är elektroniskt via ROS (Remiss och Svar). Om man inte har tillgång till ROS, finns möjlighet att ansluta till Labportalen alternativt använda de remisser för utskrift som finns nedan.

Labportalen

Region Östergötland erbjuder möjligheten att skicka remisser och få svar elektroniskt via LabPortalen från InfoSolutions. För att få mer information och ansluta, se Labportalen.

Labportalen

Remisser för utskrift

Viktigt vid användning av remisser för utskrift

Fyll i följande uppgifter för beställande enhet:

  • Namn på beställande enhet/avdelning
  • Telefonnummer till enheten/avdelningen
  • Kostnadsställe
  • Remitterande läkare

Namn på beställande enhet, telefonnummer samt kostnadsställe kan med fördel ifyllas i förväg.

Fyll i följande uppgifter för patienten:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Provtagningsdatum/tid

Remisser

Allergi remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Autoimmunitet remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

AVK-behandling remiss 3 st remisser (Dokumenta)v Länk till annan webbplats.

AVK-behandling, Provtagningsunderlag för PK-kontroll (Mall för provtagningsenheter) (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

BCR/ABL1 p210-remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

BCR/ABL1 p190-remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Blodgruppering (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Blodrekvisition (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Blodkromosomanalys remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Bröstremiss klinisk cytologi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Bröstremiss Klinisk patologi/histopatologi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Cellulär immunologi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Cervixcytologi GCK (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Cervixcytologi Klinisk remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Genetisk diagnostik - remiss klinisk genetik (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Genetisk undersökning - mikroarray (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

HLA-remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Iohexolclearance remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kemisk undersökning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.
Etikettark till remissen Kemisk undersökning, beställs från Centraldepån artnr. 802580.

Klinisk cytologi/Punktionscytologi/Övrig cytologi (Dokumenta)v Länk till annan webbplats.

Klinisk farmakologi/Läkemedelsanalys/Farmakogenetik (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Klinisk farmakologi/Tiopurinbehandling (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Klinisk patologi/Histopatologi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Konsultation remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Mikrobiologisk undersökning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Prenataldiagnostik remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Rapport vid transfusionsreaktion (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Terapeutisk venesectio remiss (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Virologisk undersökning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Beställningar

Beställning av helblod för laboratoriebruk (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Beställning av rör för laboratoriebruk (Dokumenta) Länk till annan webbplats.