vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Labportalen

Region Östergötland erbjuder möjligheten att skicka remisser och få svar elektroniskt via LabPortalen från InfoSolutions. För närvarande erbjuds tjänsten för ett stort utbud av analyser från klinisk kemi och klinisk immunologi. Det pågår arbete med att även få med utbud från klinisk mikrobiologi.

Flera fördelar för dig som kund

Elektroniska remisser och svar ger ett snabbare och mer patientsäkert flöde. Dessutom innebär det ingen extra kostnad att gå över från pappersbaserat flöde till elektroniskt flöde. Via en webbapplikation når man enkelt Labportalens tjänster och får där tillgång till analysutbudet för att beställa, samt en bra överblick och sökmöjlighet över inkomna svar. Svaren kan skrivas ut eller sparas som PDF för den egna journalföringen.

Du som själv genomför provtagning kan även enkelt registrera provtagning och hantera utskrift av etiketter via webbapplikationen.

Hur ansluter man sig?

Önskemål om anslutningar skickas via mail till support@infosolutions.se.

Får ni redan elektroniska svar från Region Östergötland till LabPortalen idag behöver ni ange namn på er organisation samt beställarkod och att ni önskar att Region Östergötlands laboratorier blir beställningsbara för den beställarkoden.

Om ni inte är kund i LabPortalen idag, eller om ni vill få tillgång till Region Östergötland, så behöver ni dessutom ange ett eller flera kundnummer vid kontakt med InfoSolutions. Det får ni genom att först kontakta kundsupport på laboratoriemedicin.

Observera att du som själv genomför provtagning även behöver en etikettskrivare för att skriva ut etiketter att märka provtagningskärlen med. En sådan skrivare beställs också via InfoSolution. Mer utförlig praktisk information rörande rutiner fås av laboratoriet i samband med anslutningen.

Labportalen - praktisk hantering Länk till annan webbplats.

Kontakt
Kundsupport Laboratoriemedicin
010-103 44 90
kundsupportlabdc@regionostergotland.se