vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Anvisningar för transfusion

Inom specialiteten transfusionsmedicin utförs blodgruppering, antikroppsutredning och förenlighetsprövning samt framställning av blodkomponenter för olika kliniska behov. Vi bistår med utredning vid komplicerade antikroppsutredningar samt att hitta blod till patienter med behov av ovanliga blodtyper.

Transfusionsmedicin är ackrediterad enligt ackrediteringsstandard SS-EN ISO/IEC 17025. För blodgivning och komponentuppdelning tillämpas kvalitetssystemet GMP (Good Manufacturing Practice) som bygger på gemensamma europaregler.

Före transfusion av erytrocyter måste undersökning utföras om patienten har kliniskt viktiga erytrocytantikroppar som kan orsaka en transfusionsreaktion. Har kliniskt viktiga erytrocytantikroppar påvisats måste varje enhet prövas mot patientens plasma, s.k. mottagargivar-test, MG-test. Förenlighetsprövning erfordras vid transfusion av erytrocyter men inte vid transfusion av plasma och trombocyter.

Blodgruppering

  • Blodgruppering utförs kontinuerligt under dygnet.
  • Information om att giltig blodgruppering finns kan ses i Cosmic/ROS.
  • Papperssvar skickas endast ut vid viktig information, t ex beträffande transfusionsråd, eller om avdelningen önskar.
  • Telefonsvar lämnas inte på blodgruppering.

Blodgruppering remiss Länk till annan webbplats.

Blodrekvisition Länk till annan webbplats.