vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Lite bättre hela tiden

"Lite bättre hela tiden" är Region Östergötlands satsning för att stimulera verksamheter att hålla igång ett ständigt lärande kring systematiskt förbättringsarbete och skapa en vana att arbeta med ständiga förbättringar som skapar direkt nytta för patienten.

Sök medel för förbättringsarbeten

Lite Bättre Hela Tiden vill stimulera förbättringsarbete i vardagen, vara en puff för nya idéer och en möjlighet att söka medel för att verkställa idéer som redan har identifierats. Alla verksamheter som har patient- och invånarkontakt kan söka medel för förbättringsarbeten. Varje godkänt projekt beviljas vanligen med 20 000 (maximalt 50 000) kronor.

Det här är ett stöd för att kunna uppnå regionens målbild. Det ekonomiska stödet möjliggör att initialt kunna frigöra tid för att komma igång med förbättringsarbete som på sikt ska kunna frigöra ännu mer tid till kontinuerligt förbättringsarbete som vi behöver arbeta med hela tiden.

En dag varje år arrangeras Lite Bättre Hela Tiden-dagen som är Region Östergötlands utvecklingskonferens. Där presenteras förbättringsarbeten som beviljats medel från Lite Bättre Hela Tiden.

Lite Bättre Hela Tiden-dagen

Skicka in ansökan

Ansökningar kan skickas in löpande under året. Så här går det till:

 1. Läs noga igenom kriterierna (se nedan) för förbättringsarbetet innan du skickar in din ansökan.
 2. Fyll i webbformuläret nedan och klicka på skicka. Du får en bekräftelse till den e-post du anger i ansökan.
 3. Beslutsmöten om inkomna ansökningar hålls ca 1 gång per månad med uppehåll under semesterperioden.

Fyll i ansökningsformuläret för Lite bättre hela tiden

Kriterier för förbättringsarbetet

 • Kliniskt verksamhetsnära förbättringsarbete som är värdeskapande för patienten/invånaren.
 • Kunna vara genomfört inom 6 månader.
 • Invånar-/patientmedverkan i förbättringsarbetet är av stor vikt. Vid behov av stöttning i detta, mejla: LevandeBibliotek@regionostergotland.se
 • Arbetet ska utföras på ett systematiskt sätt vilket innebär att:
  • Behovet beskrivs.
  • Nuläget tydligt beskrivs.
  • Syfte och mål framgår.
  • Det framgår hur förändringen skall mätas/utvärderas och hur den leder till en förbättring.
  • Det framgår vilka förbättringsförslag som övervägts och vilken/vilka lösningar ni vill testa.
  • Planering med aktiviteter och tidsplan finns.
 • En skriftlig slutrapport ska skickas in när arbetet är genomfört för att erhålla pengarna.
  Mall för slutrapport att fylla i Word, 33.5 kB.
  Rapporten skickas till e-post:
  litebattrehelatiden@regionostergotland.se
 • Vid förfrågan ska arbetsgruppen kunna och presentera sitt arbete på utvecklingskonferens eller dylikt.

Ekonomiskt stöd beviljas inte för:

 • direkt tekniska eller medicinsktekniska investeringar
 • att utöka befintliga personalresurser
 • generell kompetensutveckling
 • extra stöd till forskning

Beslutsgruppen träffas ungefär en gång per månad med uppehåll under sommaren.

Gruppen består av:

 • Robert Ring - Utvecklingsdirektör
 • Mia Thun - Utvecklingsansvarig, Barn- och Kvinnocentrum
 • Helén Lövborg - Centrumchef, Närsjukvården väster
 • Christian Andersson - Utvecklingsledare, Enheten för hälsa- och vårdutveckling
 • Jenni Fock - Utvecklingsstrateg, Enheten för verksamhetsutveckling
 • Anida Elik - Utvecklingsansvarig Psykiatricentrum
 • Anna Oscarsson Tibblin - Chefläkare, Chefläkarenheten
 • Nettan Svartz - Utvecklingsledare, Enheten för förbättring och innovation
 • Bärbel Jung - Verksamhetschef, Kirurgiska kliniken US
 • Helén Thorold Nylin - Utvecklingsledare, Enheten för förbättring och innovation
 • Karin Klevelid - invånarrepresentant
 • Susanna Ahlström - invånarrepresentant
 • Pia Ekstrand - invånarrepresentant