vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Här hittar du som vårdgivare information och material om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete och stöd i hur ni kan utveckla arbetet med levnadsvanor.

Hälso- och sjukvården har både ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande uppdrag. Det hälsofrämjande uppdraget innebär åtgärder för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det förebyggande uppdraget innebär åtgärder för att förhindra uppkomst av, eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Förebygg sjukdom genom hälsosamma levnadsvanor

Den stora majoriteten av alla dödsfall i Sverige orsakas av icke-smittsamma sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom och cancer. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan majoriteten av all kardiovaskulär sjukdom och en tredjedel av all cancer i världen förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Det finns även god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Att arbeta med levnadsvanor

Som stöd för införandet av regionalt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor Länk till annan webbplats. finns ett presentationsmaterial med talmanus. Presentationen omfattar flera olika delar kring arbetet med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården. Ni väljer själva vilka bilder som passar för information och diskussion i just er verksamhet.

Presentation om regionalt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor Powerpoint, 2.1 MB.

Utbildningar om levnadsvanor

Region Östergötlands utbildningar inom området levandsvanor (bland annat fysisk aktivitet på recept och diplomerad tobaksavvänjare) finns samlade på sidan Utbildningar inom levnadsvanor.

Processkartor för levnadsvanor

Processkartorna för levnadsvanor är framtagna för att tydliggöra patientens väg i vårdkedjan. Kartorna är tänkta att användas som diskussionsunderlag vid exempelvis APT (arbetsplatsträff), arbetsmöten och i verksamhetsutveckling.

Processkarta för alkohol Länk till annan webbplats.

Processkarta för fysisk aktivitet Länk till annan webbplats.

Processkarta för matvanor Länk till annan webbplats.

Processkarta för tobak Länk till annan webbplats.