vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Utvecklingspotten primärvården

Varje år genomför Region Östergötland Utvecklingspotten, som syftar till att stötta och inspirera både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård att bedriva förbättringsarbeten.

Systematiskt förbättringsarbete

I vårdcentralernas uppdrag ligger att systematiskt utveckla och prova nya arbetssätt och insatser för att minska skillnaderna i hälsa hos de listade patienterna och för invånarna i vårdcentralens ansvarsområde. Varje år genomför Region Östergötland Utvecklingspotten, som syftar till att stötta och inspirera både regiondrivna och privata vårdcentraler anslutna till Vårdval primärvård att bedriva förbättringsarbeten.

Enligt regelboken för 2023 ska samtliga vårdcentraler arbeta med systematiskt utvecklingsarbete, Utvecklingspotten, för en bättre hälsa inom ramen för områdesansvaret. Vårdcentralerna ska beskriva insatserna i en anmälan till bedömningsgrupp för Utvecklingspotten på Primärvårdcentrum. Insatserna ska sträva mot att förbättra folkhälsan i vårdcentralens närområde och redovisas i samband med en kvalitetskonferens för primärvård, vartannat år.

En ersättning motsvarande 31,30 kronor per listad patient utgår till deltagande vårdcentraler. Vårdcentral som inte genomför och redovisar utvecklingsarbetet blir återbetalningsskyldig.

Förteckning över arbeten 2023-2024 Utvecklingspotten Pdf, 447.3 kB.

Tidplan 2023 - 2024

Tidplan med datum för ansökan och rapportering inom Utvecklingspotten för primärvården

Aktivitet

Datum

Anmälan för nytt förbättringsarbete

Senast 2 maj 2023

Avstämning med respektive verksamhet

September 2023

Delrapport skickas in

Senast sista november 2023

Avstämning med respektive verksamhet

April 2024

Slutrapport skickas in

1 november 2024

Konferens för Utvecklingspotten

Våren 2025