vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

ABC för god psykisk hälsa

Region Östergötland har tagit initiativ för att främja psykisk hälsa i befolkningen. Det sker i samverkan med kommuner, civilsamhälle och privata aktörer. ABC för god psykisk hälsa handlar om att göra något aktivt, göra något tillsammans och göra något meningsfullt.

ABC i Östergötland

ABC för god psykisk hälsa är inspirerad av metoden Act Belong Commit (ABC), som har sitt ursprung i Australien. Det är en forskningsbaserad insats med ett positivt och handlingsinriktat fokus.

Strategiska mål för arbetet med ABC i Östergötland är att:

  • öka kunskapen hos länets invånare om vad de kan göra för att de själva och personer i deras närhet ska må bra
  • skapa förutsättningar för invånarna att delta i meningsfulla aktiviteter och sociala sammanhang, i samverkan med offentliga, ideella och privata aktörer
  • utveckla ABC-samtal för vårdcentraler och andra verksamheter som vill stödja människor som behöver mer meningsfulla aktiviteter och gemenskap i vardagen

ABC-partnerskap

Offentliga, ideella och privata aktörer som vill bidra till att stärka den psykiska hälsan hos invånarna i Östergötland kan bli ABC-partner. Som partner arbetar man för att bidra till en god psykisk hälsa hos olika målgrupper och på olika arenor. Det kan exempelvis handla om att sprida ABC-budskapen i den egna organisationen eller till dess besökare, att genomföra lokala insatser som främjar aktivitet, social samvaro och meningsfullhet eller att på olika sätt främja ett aktivt liv för människor.

Informationsblad om ABC-partnerskap Pdf, 697.7 kB.

Anmäl intresse för att bli ABC-partner Länk till annan webbplats.

Stöd till ABC-partner

Som ABC-partner får du tillgång till ett paket med introduktion, tips och kommunikationsmaterial för att öka kunskapen om hur man kan stärka sin egen och andras psykiska hälsa. Din organisation får verktyg för att arbeta med ABC hos er och bjuds in till nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i arbetet med att främja psykisk hälsa.

Informations- och kampanjmaterial

Här finns material som kan användas för att sprida ABC- budskapen till invånare i Östergötland. Materialet hänvisar till webbplatsen 1177.se/abc där det finns ett självtest och reflektionsövningar om ABC.

ABC-poster (A4) Pdf, 181.7 kB.
ABC-Vykort 1 Pdf, 499.9 kB.
ABC-Vykort 2 Pdf, 493.1 kB.
ABC-Vykort 3 Pdf, 495.1 kB.
ABC-Vykort 4 Pdf, 531.7 kB.
ABC-promenad Pdf, 368.5 kB.
Reflektionsmaterial om aktivitet, gemenskap och meningsfullhet Pdf, 693.1 kB.

För dialog kring samprofilering – kontakta abc@regionostergotland.se

Inspiration och verktyg

Här finns inspiration och uppslag som kan vara till hjälp för ABC-partner.

Introduktion till ABC för god psykisk hälsa (pdf) Pdf, 3.5 MB.
Kom igång med ABC Pdf, 1.7 MB.
ABC-workshop Pdf, 818.8 kB.

Inspirationskatalog för kommuner Länk till annan webbplats., från Danska Center för forebyggelse i praksis

Goda exempel på ABC-initiativ på Danmarks hemsida Sundborgare Länk till annan webbplats.

Verktyg för strategiskt hälsofrämjande arbete finns på SKRs hemsida Folkhälsoverktyg Länk till annan webbplats. där bland annat Intressentanalys och Checklista för implementering med kvalitet (FHM) kan vara till hjälp i arbetet.

Nätverksträffar
Här hittar du inbjudan till kommande ABC-nätverksträffar och andra relevanta seminarier och utbildningsdagar.

Forskningen bakom ABC god psykisk hälsa

Introduktion till ABC-budskapen och forskningen

Faktablad- Evidensen bakom Act, Belong, Committ (svensk översättning) Pdf, 169.1 kB.
ABC-forskning från Australien Länk till annan webbplats., Curtin University
ABC-forskning från Danmark Länk till annan webbplats., Köpenhamns universitet

ABC-partners

Mjölby kommun Länk till annan webbplats.
Marie Ljung
Kultur- och fritidsstrateg
Tfn: 010-234 68 99
E-postadress: Marie.Ljung@mjolby.se

Motala kommun Länk till annan webbplats.
Anna Thörnqvist
Samordnare ANDTS och psykisk hälsa
E-postadress: anna.thornqvist@motala.se

Vadstena kommun Länk till annan webbplats.
Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare/SAS
E-postadress: sofie.lagerfelt.fernstrom@vadstena.se

Valdemarsviks kommun Länk till annan webbplats.

Borensberg Vårdcentral
Valdemarksviks Vårdcentral
Vikbolandets Vårdcentral
Ödeshögs Vårdcentral

Finansieringsmöjligheter för kommun och civilsamhälle

Här finns tips om medel att söka för dig som vill driva ABC i såväl kommunal som idéburen regi.

Allmänna arvsfonden (arvsfonden.se) Länk till annan webbplats. har projektmedel att söka för initiativ och idéer både för målgruppen äldre och barn och unga. De har även samlat tips på medel från andra finansiärer.

Statsbidrag (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning.

Statsbidragskalendern (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats. innehåller tillgängliga bidrag för organisationer, regioner, kommuner och övriga verksamheter.

Kontakt

Elin FärnstrandProcessledare för ABC på vårdcentraler
Emma HjälteProcessledare för ABC

Adress

Region Östergötland
Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten
Gasverksgränd 2, plan 4
581 85 Linköping