vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

ABC för god psykisk hälsa

Region Östergötland har tagit initiativ för att främja psykisk hälsa i befolkningen. Det sker i samverkan med kommuner, civilsamhälle och privata aktörer. ABC för god psykisk hälsa handlar om att göra något aktivt, göra något tillsammans och göra något meningsfullt.

ABC i Östergötland

ABC för god psykisk hälsa är inspirerad av metoden Act Belong Commit (ABC), som har sitt ursprung i Australien. Det är en forskningsbaserad insats med ett positivt och handlingsinriktat fokus.

Strategiska mål för arbetet med ABC i Östergötland är att:

  • Sprida ABC-budskap om hur man kan främja sin egen och andras psykiska hälsa.
  • Skapa förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och sociala sammanhang för länets invånare.
  • Erbjuda ABC-samtal i olika verksamheter till personer som vill ha hjälp att öka graden av ABC i sina liv.

ABC-partnerskap

Offentliga, ideella och privata aktörer som vill bidra till att stärka den psykiska hälsan hos invånarna i Östergötland kan bli ABC-partner. Som partner arbetar man för att bidra till en god psykisk hälsa hos olika målgrupper och på olika arenor. Det kan exempelvis handla om att sprida ABC-budskapen i den egna organisationen eller till dess besökare, att genomföra lokala insatser som främjar aktivitet, social samvaro och meningsfullhet eller att på olika sätt främja ett aktivt liv för människor.

Informationsblad om ABC-partnerskap Pdf, 680.9 kB.

Anmäl intresse för att bli ABC-partner (webropolsurveys.com) Länk till annan webbplats.

Stöd till ABC-partner

Som ABC-partner får du tillgång till ett paket med introduktion, tips och kommunikationsmaterial för att öka kunskapen om hur man kan stärka sin egen och andras psykiska hälsa. Din organisation får verktyg för att arbeta med ABC hos er och bjuds in till nätverksträffar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i arbetet med att främja psykisk hälsa.

Informations- och kampanjmaterial

Här finns material som kan användas för att sprida ABC- budskapen till invånare i Östergötland. Materialet hänvisar till webbplatsen 1177.se/abc där det finns ett självtest och reflektionsövningar om ABC.

För dialog kring samprofilering mejla:

abc@regionostergotland.se

Inspiration och verktyg

Här finns inspiration och uppslag som kan vara till hjälp för ABC-partner.

Inspirationskatalog för kommuner (kl.dk) Länk till annan webbplats.
Från Danska Center för forebyggelse i praksis

Goda exempel på ABC-initiativ på den danska webben Sundborgare (sundeborgere.dk) Länk till annan webbplats.

SKRs webbplats Folkhälsoverktyg (skr.se) Länk till annan webbplats.
Verktyg för strategiskt hälsofrämjande arbete.

Modeller, verktyg, tips och råd för folkhälsoarbete (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.
Här kan bland annat Intressentanalys och Checklista för implementering med kvalitet kan vara till hjälp i arbetet.

Nätverksträffar
Här hittar du inbjudan till kommande ABC-nätverksträffar och andra relevanta seminarier och utbildningsdagar.

SAVE THE DATE - 1 oktober kl 09.00-12.30

Forskningen bakom ABC god psykisk hälsa

Introduktion till ABC-budskapen och forskningen

Faktablad- Evidensen bakom Act, Belong, Committ (svensk översättning) Pdf, 169.1 kB.

ABC-forskning från Australien, Curtin University (actbelongcommit.org.au) Länk till annan webbplats.

ABC-forskning från Danmark, Köpenhamns universitet (ku.dk) Länk till annan webbplats.

ABC-partners

Borensberg Vårdcentral - Susanna Adler

FrivilligcentralenJohanna Forsell

Hela människanHenrik Brolinson

Korpen – Åsa Hjärtstrand

Linköpings kommun – Christina Våleman

Medborgarskolan – Helene Langborg

Mjölby kommun Länk till annan webbplats.- Lena Lindgren

Motala kommun Länk till annan webbplats.- Anna Thörnqvist

NBV ÖstKajsa Smeder

Studieförbundet VuxenskolanCristina de Amaral

Vadstena kommun Länk till annan webbplats. Sofie Lagerfelt Fernström

Vikbolandets Vårdcentral - Elisabeth Åman

Ydre kommun Chatrine Rydestrand

Ödeshögs Vårdcentral
- Jari Korolainen

Finansieringsmöjligheter för kommun och civilsamhälle

Här finns tips om medel att söka för dig som vill driva ABC i såväl kommunal som idéburen regi.

Allmänna arvsfonden har projektmedel att söka för initiativ och idéer både för målgruppen äldre och barn och unga. De har även samlat tips på medel från andra finansiärer.

Allmänna arvsfonden (arvsfonden.se) Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, regioner, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning.

Statsbidrag (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Statsbidragskalendern innehåller tillgängliga bidrag för organisationer, regioner, kommuner och övriga verksamheter.

Statsbidragskalendern (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Projektstöd 65 + är ett bidrag från RF-SISU Östergötland som riktar sig till idrottsverksamheter som vill starta upp eller utveckla aktiviteter för äldre.

Projektstöd 65 + (rfsisu.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens utlysning av statsbidrag för integrationsinsatser syftar till att stärka bland annat asylsökandes hälsa genom till exempel kurser, studiecirklar eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter.

Länsstyrelsens utlysning av statsbidrag för integrationsinsatser (lanstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Grannskapsinitiativet (Postkodstiftelsen) ger mindre bidrag till föreningar eller stiftelser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Projekt i närområdet ska bidra till gemenskap mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa. Kan sökas året om.

Grannskapsinitiativet (postkodstiftelsen.se) Länk till annan webbplats.

Region Östergötland erkänner Curtin University Länk till annan webbplats. som den immateriella ägaren av Act Belong Commit-programmet. Vi tackar även varmt våra ABC-kollegor och ABC-partners i andra länder som generöst bidragit med både material och värdefulla erfarenheter av ABC-arbetet. Läs gärna mer om deras arbeten och samarbetspartners genom länkarna under rubriken Relaterad information.

Materialet på denna webbsida får ej spridas utanför Östergötland.

Kontakt

Elin FärnstrandProcessledare för ABC för god psykisk hälsa
Emma HjälteProcessledare för ABC för god psykisk hälsa

Adress

Region Östergötland
Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten
ABC för god psykisk hälsa
Sankt Larsgatan 49B
581 91 Linköping