vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Levande bibliotek

Patienter och närstående har erfarenheter om liv, hälsa och vård och är viktiga erfarenhetsresurser för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Via Levande bibliotek kan verksamheter låna en erfarenhetsresurs i pågående förbättrings-, forsknings- och utvecklingsarbeten.

Vad är Levande bibliotek?

Levande bibliotek är en resursbank bestående av personer med egen erfarenhet. Härifrån kan verksamheter låna en erfarenhetsresurs för att belysa patient- eller närståendeperspektivet i pågående förbättrings-, forsknings- och utvecklingsarbeten. Det är ett komplement till de samverkansformer och kontaktvägar mellan Region Östergötland och patient- och närstående som redan finns idag.

Region Östergötlands rutin för invånar-, patient- och närståendemedverkan Pdf, 222.9 kB..

Erfarenhetsresurser

Personer som ingår i Levande bibliotek kallas för erfarenhetsresurser och har olika bakgrund, erfarenhet och ålder. De har själva anmält sitt intresse för att delta och vill dela med sig av berättelser och tankar för att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Exempel på uppdrag för erfarenhetsresurser:

  • Generellt patientperspektiv
  • Förbättringsarbete genom att dela med dig av erfarenheter ibland annat fokusgrupper och intervjuer
  • Bidra i utbildningssammanhang, som workshops, konferenser, vårdutbildningar.
  • Medlem i ledningsgrupp och i process- eller projektplanering
  • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Representant i planering och genomförande av forskningsprojekt.

Så här lånar ni en erfarenhetsresurs

  1. Fyll i formulär för verksamhetsförfrågningar Word, 363.3 kB. och skicka via e-post: LevandeBibliotek@regionostergotland.se. Uppdragets karaktär matchas med lämpliga erfarenhetsresurser i Levande bibliotek.
  2. Verksamheten tar sedan själv kontakt med personen, introducerar och stämmer av inför uppdraget. Ni ska fylla i Överenskommelse mellan uppdragsgivare och erfarenhetsresurs Word, 368.5 kB. med uppdragsbeskrivning och tidsåtgång. Den ligger till grund för ersättning.
  3. Efter genomfört uppdrag betalar verksamheten ut arvode enligt beslutad ersättningsmodell, samt utvärderar och återkopplar vad medverkan lett till.
  4. Levande bibliotek följer upp respektive uppdrag med ansvarig uppdragsgivare och medverkande erfarenhetsresurser.

Kontakt

Christian AnderssonSamordnare Levande bibliotek