vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ansökan till Lite bättre hela tiden

Ansökningar kan skickas in löpande, beslutsmöten hålls cirka en gång per månad med uppehåll under semesterperioden.(Bakgrund och nuläge. Vad är behoven? Varför är detta förbättringsområde valt? Varför just nu? Hur ser det ut?)

(Ange mål och syfte. Utgå ifrån bakgrund och nuläge – vad ska uppnås? Ange mått och mätetal. Behöver det kompletteras med delmål?)

(Beskriv nulägesmätningar/baseline utifrån bakgrund och nuläge.)

(Beskriv idéer som skulle kunna vara lösningar på problemet.)

(Uppge summan ni ansöker om och så detaljerat som möjligt vad pengarna skall användas till)


(Lista prioriterade förändringar som skall göras. Hur planerar ni genomföra, följa upp och utvärdera/mäta?)
Kontaktperson
Kontaktperson

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur vi får behandla dina personuppgifter. Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Relaterad information