vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vetenskapligt arbete samt Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Här hittar du information om den obligatoriska ST-uppsatsen samt Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Det finns också exempel på tidigare uppsatser att ta del av.

Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer

Allmänt

Målbeskrivningen 2015 innefattar bland annat en obligatorisk del med genomförande av ett ”skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer”. Arbetet ska stödjas av 10 veckors avsatt, schemalagd tid. För den som vill göra ST-examen kan det vetenskapliga arbetet användas som en del i denna.

I målbeskrivning 2021 finns inte vetenskapligt arbete som obligatoriskt moment men Region Östergötland har beslutat att alla ST-läkare ändå ska genomföra detta.

För ST i Allmänmedicin är de övergripande målen för det vetenskapliga arbetet utformade och beskrivna av Svensk Förening för Allmän Medicin (SFAM)

SFAM (sfam.se) Länk till annan webbplats.

Vad har jag för resurser och vilken hjälp kan jag få?

Vid genomförandet av sitt projekt behöver man ha stöd av en vetenskapligt orienterad handledare. Handledaren behöver inte nödvändigtvis vara specialkunnig inom det specifika forskningsämnet, men bör vara disputerad och därmed kunnig i forskningsmetodik och vetenskapligt förhållningssätt, för att kunna ge råd och vägledning i detta.

Om den ordinarie huvudhandledare har erforderliga kunskaper kan denne även vara handledare för det vetenskapliga arbetet, men i annat fall kan man behöva ta hjälp från annat håll.

Kontaktpersoner, vetenskapligt arbete:

LiU Forskning Allmänmedicin (liu.se) Länk till annan webbplats.

Forskningsstrategiska enheten erbjuder strukturerad handledning av disputerad person. Sådan handledning får verksamhetschefen ansöka om när disputerad kompetens inte finns tillgänglig inom den egna verksamheten.

Forskningsstrategiska enheten (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Vetenskapligt stöd för ST-läkare Pdf, 223.2 kB.

Journal Club

För att öka den vetenskapliga medvetenheten och vanan att läsa artiklar har vi från våren -24 startat Journal club som planeras äga rum en gång per termin i anslutning till ST-möten. ST-läkarna kommer då få läsa en förvald vetenskaplig artikel och därefter gruppvis diskutera artikeln. Aktiviteten avslutas därefter i storgrupp under ledning av forskningsmeriterad kollega.

I februari -24 vid det första tillfället föreläste Karin Rådholm, biträdande professor i Allmänmedicin på temat ”Att läsa vetenskapliga artiklar”. För de ST-läkare som inte var med (eller vill uppdatera sig) kan man titta på denna inspelade föreläsning.

Att granska vetenskaplig artikel - Karin Rådholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Föreläsningen är 40 min)

Vad har jag för möjlighet att söka FoU-medel för mitt projekt?


Beroende på vilken typ av projekt Du avser genomföra kan det också finnas möjlighet att ansöka om medel i form av tid eller ekonomisk ersättning.

Forskningstid för ST-läkare: Avsedda för den som är doktorand eller har avsikt att bli doktorand.

Ansökningsportal för FoU-medel (fou.nu) Länk till annan webbplats.

Studierektorskansliet

Det är också möjligt att ansöka om externa forskningsmedel via olika forskningsfonder. Några av dessa som skulle kunna vara aktuella finns på Hälsouniversitetetes webb.

Hälsouniversitetet (liu.se) Länk till annan webbplats..

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Pdf, 9.7 kB.

Exempel på vetenskapligt arbete under ST

Många äldre har biverkningar av statiner Pdf, 756.2 kB.

Författare: Fadi Chedid
Handledare: Magnus Falk

Genomförda ST-arbeten i allmänmedicin, Östergötland