vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedel med bestående toxisk effekt

Här hittar du stöd vid hantering av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

Föreskrift och riktlinjer

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 regleras hanteringen av dessa läkemedel.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt (av.se) Länk till annan webbplats.

Hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel beskrivs också i Vårdhandboken.

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel - Vårdhandboken Länk till annan webbplats.

Regionövergripande riktlinjer och råd har tagits fram som ett komplement till ovan:

Riktlinje - Hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Riktlinje - Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Skyddsinformation

Om ett läkemedel har egenskaper som gör att risker i hanteringen eventuellt kan uppstå, kräver Arbetsmiljölagstiftningen att läkemedelsföretaget ska lämna information om dessa. Läkemedelsföretagen ansvarar för att ta fram så kallad skyddsinformation, som beskriver riskerna och hur de ska undvikas.

Sök fram läkemedlet på fass.se, skyddsinformation finns i menyval till vänster.

Observera! Saknas skyddsinformation i Fass betyder det inte per automatik att läkemedlet inte kräver det. Läkemedelsföretagen kan själva välja att publicera skyddsinformation i Fass eller inte.

Har du frågor om skyddsinformationen för ett läkemedel, var god kontakta läkemedelsföretaget.