vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Dosdispenserade läkemedel

Tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel i öppen vård är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

I tjänsten ingår dosdispenserade läkemedel för normalt en eller två veckors förbrukning, sammanställning av utskrivna läkemedel i "Förteckning recept" samt leverans till apotek eller apoteksombud. Läkemedel som inte kan dosdispenseras beställs i orginalförpackning för leverans eller hämtas ut på valfritt apotek.

Förutsättningar för att nyttja tjänsten är att patienten:

  • har en regelbunden och stabil medicinering
  • inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
  • bör ha minst tre dispenserbara läkemedel på sin läkemedelslista

Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Mer om tjänsten

Region Östergötland upphandlar tjänsten tillsammans med regionerna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping. Från och med den 1 april 2021 tillhandahålls tjänsten av Apoteket AB.

Pascal är IT-stödet för receptförskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel.

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, på bland annat läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster samt krav på generiskt utbyte. Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering.

Pascal, reservrutin - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Dosdispenserbart sortiment (apoteket.se) Länk till annan webbplats.(Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping)

Kontakt

Apoteket AB:s kundtjänst
Öppet vardagar klockan 8.00-17.00
Telefon: 010-447 86 86
E-post: apodos@apoteket.se

Övriga frågor

Kontakta Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten, Region Östergötland.

E-post: lakemedel@regionostergotland.se