vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Dosdispenserade läkemedel

Tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel i öppen vård är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

I tjänsten ingår dosdispenserade läkemedel för normalt en eller två veckors förbrukning, sammanställning av utskrivna läkemedel i "Förteckning recept" samt leverans till apotek eller apoteksombud. Läkemedel som inte kan dosdispenseras beställs i orginalförpackning för leverans eller hämtas ut på valfritt apotek.

Förutsättningar för att nyttja tjänsten är att patienten:

  • har en regelbunden och stabil medicinering
  • inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar
  • bör ha minst tre dispenserbara läkemedel på sin läkemedelslista

Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Mer om tjänsten

Region Östergötland upphandlar tjänsten tillsammans med regionerna Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköping. Från och med den 1 april 2021 tillhandahålls tjänsten av Apoteket AB.

Pascal är IT-stödet för receptförskrivning till patienter med dosdispenserade läkemedel.

Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, på bland annat läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster samt krav på generiskt utbyte. Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering.

Pascal, reservrutin - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Dosdispenserbart sortiment (apoteket.se) Länk till annan webbplats.(Dossortiment Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland, Jönköping)

Information om ansvaret som kontaktperson till någon som är ansluten till tjänsten maskinellt dosdispenserade läkemedel (Dokumenta) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Apoteket AB:s kundtjänst
Öppet vardagar klockan 8.00-17.00
Telefon: 010-447 86 86
E-post: apodos@apoteket.se

Övriga frågor

Kontakta Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten, Region Östergötland.

E-post: lakemedel@regionostergotland.se