vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedelsinformations­centralen i Linköping

När du inom sjukvården har frågeställningar kring läkemedel som du och dina arbetskamrater på er klinik inte kan lösa har du möjlighet att kontakta Läkemedelsinformationscentralen.

Frågor kring läkemedelsbehandling - endast för sjukvårdspersonal

Läkemedelsinformationscentralen

Telefon: 010-103 33 23
Öppet vardagar 9.00-16.00.

E-post: lakemedelsinformationscentralen@regionostergotland.se

Vilka frågor svarar vi på?

Alla frågor kring läkemedel till exempel läkemedelsinteraktioner, biverkningar, utsättning, amning och graviditet, farmaceutiska frågor om innehåll och blandbarhet.
Vi förutsätter att du först konsulterat FASS eller bipacksedel och där inte lyckats hitta svaret på din fråga.

Vi tar emot frågor från Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar.

Vilka frågor svarar vi inte på?

Läkemedelsinformationscentralen i Linköping svarar inte på frågor som kommer från allmänheten. Privatpersoner med frågor rörande sin läkemedelsbehandling hänvisas till behandlande läkare, 1177 eller till Läkemedelsverket.

Behandling med läkemedel (1177.se) Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-46 70 10
Öppet vardagar 08.00-17.00.