vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Anvisningar, blanketter och rapporter tandvård

Anvisningar

Blanketter

Barn och unga

Anmälan vid oro för att barn far illa (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Vårdvalsblankett Pdf, 117.8 kB.

Regionens tandvårdsstöd, vuxna

Avvikelserapport Pdf, 88.3 kB.

Avvikelserapport kommun Excel, 23 kB.

Läkarintyg för Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funtionsnedsättning SOSFS 2012:17 Pdf, 643.8 kB.

Tandvårdsfaktura Pdf, 39.4 kB.

Förhandsbedömning Pdf, 39.8 kB.

Fagerströms beroendeskala - rökning Pdf, 282.6 kB.

Fagerströms beroendeskala - snusning Pdf, 278 kB.

Epikris tobaksavvänjning

Övriga blanketter

Remiss till odontologisk radiologi Word, 35 kB.

Läkarintyg för Särskilt tandvårdsbidrag (STB) SOSFS 2012:16 Pdf, 527.9 kB.

Rapporter

Omvårdnadspersonalens kunskap om munhälsa och tandvård 2020 Pdf, 1.3 MB.

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland 2024 Pdf, 1.8 MB.

Studie över utbudet av tandvård i Östergötland 2021 Pdf, 1.3 MB.

Extremt tandvårdsrädda patienter i Östergötland-rapport 2018 Pdf, 1.3 MB.

Tobaksavvänjning - uppföljning 2016 Pdf, 1.7 MB.

Munhälsa och tandvård TE-studien 2022 Pdf, 1.6 MB.

Barn och unga

Socioekonomi och tandhälsa hos barn och unga i Östergötland 2021 Pdf, 5.2 MB.

Uppföljningsrapport jämlik munhälsa hos barn; resultat efter sex år (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Självupplevd tandhälsa hos 19-åringar år 2014-2020 Pdf, 1.1 MB.

Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland 2023 Pdf, 2.1 MB.

Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland 1994-2022 Pdf, 2.2 MB.

Relaterad information